Општина Владимирци - званичан сајт

Огласи/Конкурси/Обавештења

ОГЛАСИ, КОНКУРСИ И ОБАВЕШТЕЊА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ


13.01.2022.

ОГЛАС за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци за 2022. годину – Преузми фајл
Апликациони формулар – Преузми фајл
РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за спорт – Преузми фајл

31.12.2021.
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Владимирци – Преузми фајл

06.12.2021.
ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Владимирци – Преузми фајл
ОДЛУКА о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Владимирци – Преузми фајл
ПРАВИЛНИК о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе – Преузми фајл

03.12.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ
Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје општине Владимирци – Преузми фајл
Напомена: Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

20.11.2021.
КОНКУРС за доделу годишњих студентских стипендија за дефицитарна занимања на територији општине Владимирци за школску 2021/2022 годину – Преузми фајл

17.11.2021.
ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине
Владимирци – Преузми фајл
ИЗЈАВА учесника на јавном конкурсу – Преузми фајл
Напомена: Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 17.11.2021. године у дневним
новинама „Политика“. Рок за подношење пријавa: 18.11.2021.године – 02.12.2021. године

15.11.2021.
РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса – руководилац Одељења – Преузми фајл
РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса – шеф Канцеларије – Преузми фајл

10.11.2021.
ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл

05.11.2021.
РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе – Преузми фајл

03.11.2021.
ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл
ИЗЈАВА учесника на интерном конкурсу – Преузми фајл
РЕШЕЊЕ о образовању Конкурсне комисије  за спровођење интерног конкурса – руководилац Одељења за финансије, буџет, привреду и локално-економски развој – Преузми фајл
РЕШЕЊЕ о образовању Конкурсне комисије  за спровођење интерног конкурса – шеф Канцеларије за локални економски развој – Преузми фајл
РЕШЕЊЕ о попуњавању извршилачких радних места спровођењем интерног конкурса у Општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

29.10.2021.
КОНКУРС за доделу годишњих наградних студентских стипендија на територији општине Владимирци за школску 2021/2022 годину – Преузми фајл
Неопходне обрасце за пријаву на конкурс можете преузети са следећег линка: Преузми фајл

01.10.2021.
КОНАЧНА ЛИСТА подносилаца пријава на Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Владимирци за 2021. годину – Преузми фајл

29.09.2021.
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова – Преузми фајл

27.09.2021.
РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и два члана Конкурсне комисије за избор кандидата за чланове Савета за праћење примене етичког кодекса функционера локалне самоуправе – Преузми фајл

24.09.2021.
ЈАВНИ КОНКУРС за избор кандидата за чланове Савета за праћење примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе – Преузми фајл

21.09.2021.
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА подносилаца пријава на Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Владимирци за 2021. годину – Преузми фајл

13.09.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ – ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Владимирци за 2022. годину – Преузми фајл

08.09.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Продужен рок за подношење пријава на Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности – Преузми фајл

23.08.2021.
РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП “Извор” Владимирци – Преузми фајл
Одлука о стављању ван снаге Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције – Преузми фајл

17.08.2021.
КОНАЧНА ЛИСТА изабраних привредних субјеката (директних корисника) у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима – Преузми фајл
ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Владимирци за 2021. годину – Преузми фајл
ПРИЛОГ 1 – За грађане – Пријавни формулар за породичне куће/станове – Преузми фајл
ПРИЛОГ 2 – Листа фирми/привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте града/општине – Преузми фајл
ПРАВИЛНИК о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова – Преузми фајл

14.08.2021.
Ранг листа кандидата за избор директора ЈКП “Извор” Владимирци – Преузми фајл

15.07.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци
Преузми фајл

10.07.2021.

Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова – Преузми фајл

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Владимирци – Преузми фајл

Одлука о спровођењу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Владимирци – Преузми фајл

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова – Преузми фајл

05.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о измени рока за подношење понуда у Јавном позиву за отуђење и доделу непокретности из јавне својине општине Владимирци прикупљањем писмених понуда, за изградњу стамбених објеката – Преузми фајл

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДОДЕЛУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА, ЗА ИЗГРАЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА – Преузми фајл

11.06.2021.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ФУНКЦИОНЕРА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – Преузми фајл

10.06.2021.
КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021.ГОДИНУ – Преузми фајл

 

19.04.2021.
Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједица које делују на територији општине Владимирци за 2021. годину – Преузми фајл

Обрасци пријеве 1 и 2. Преузми обрасце

 

15.04.2021

Решење о расподели средстава – Преузми фајл

Одлука о расписивању јавног конкурса за финасирање или суфинансирање програма пројеката
удружења грађана, односно невладиних организација у области друштвеног хуманитарног рада, који делује на територији општине Владимирци, за 2021. годину – Преузми фајл

Обрасци и пријава – Преузми фајл

 

29.03.2021

Записник о раду стручне комисије за оцену пројеката из области јавног информисања
на територији општине Владимирци у 2021. год. Преузми фајл

Предлог о расподели средстава са образложењем Преузми фајл

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
из области јавног информисања на територији општине Владимирци у 2021.години. Преузми фајл

25.03.2021
Коначна листа о додели помоћи у решавању стамбених потреба избеглица
Преузми фајл

05.03.2021

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица – Преузми фајл

04.03.2021

Обавештење о одлуци Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица Преузми фајл

24.02.2021
Јавни конкурс за финансирање/суфинасирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци за 2021. – Преузми фајл

Апликациони формулар – Преузми фајл

Решење о образовању комисије – Преузми фајл

04.02.2021

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета општине Владимирци ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години

Документи:

Конкурс у целости – Преузми фајл

Пријавни образац 1 – Преузми фајл

Буџет пројекта – образац 1 – Преузми фајл

Решење о образовању комисије-Преузми фајл

08.12.2020

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимрици – Преузми фајл

05.11.2020.  Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједица које делују на територији општине Владимирци за 2020. годину. Преузми фајл

Обрасци пријеве 1 и 2. Преузми обрасце

Решење о образовању комисије. Преузми фајл

Одлука о додели средстава- Преузми фајл

26.08.2020. ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

Решење о попуњавању радног места – Преузми фајл

Решење о именовању комисије – Преузми фајл

Интерни конкурс – Преузми фајл

Изјава – Преузми фајл


06.02.2020

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана, односно невладиних организација у области друштвеног и хуманитарног рада, који делују на територији општине Владимирци, за 2020 годину – Преузми фајл

Решење о образовању комисије – Преузми фајл

Обрасци и пријава – Преузми фајл


06.02.2020

Јавни конкурс за финансирање/суфинасирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци за 2020. – Преузми фајл

Решење о образовању комисије – Преузми фајл

Апликациони формулар – Преузми фајл


06.02.2020

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2020. годину – Преузми фајл

Решење о образовању комисије – Преузми фајл

ОБРАЗАЦ 1 – Преузми фајл

ОБРАЗАЦ 2 – Преузми фајл


26.02.2020.

Решење о додели средстава из области јавног информисања – Преузми фајл

24.02.2020.

Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања – Преузми фајл

24.01.2020

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета општине Владимирци ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години

Документи:

Конкурс у целости – Преузми фајл

Пријавни образац 1 – Преузми фајл

Буџет пројекта – образац 1 – Преузми фајл


03.01.2020
КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА РАДИ ОБАВЉАЊА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ – Преузми фајл


12.04.2019
Одлука о расписивању јавног конкурса за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл


Резултати јавног позива за одабир пописивачаПреузми фајл
20.05.2019

Јавни конкурс за ангажовање пописивача на пројекту ”Ефикасно управљање јавном имовином – искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа” – Преузми фајл


13.05.2019

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора за обављање угоститељских услуга путем јавног надметања (лицитације) на базену у Владимирцима – Преузми фајл
27.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА
за давање у закуп пословног простора за обављање угоститељских  услуга путем јавног надметања (лицитације)  на базену у Владимирцима – Преузми фајл


10.05.2019

Јавни увид нацрт плана детаљне регулације ”БАЊА ВЛАДИМИРЦИ” у Владимирцима – Преузми фајл

Услови за израду плана – Преузми фајл

Дигитални нацрт плана – Преузми фајл


25.06.2018.

Решење о додели средстава из области јавног информисања – Преузми фајл
Комисија за оцењивање пројеката – Преузми фајл

07.05.2019.

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета општине Владимирци ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години

Конкурс у целости – Преузми фајл

Пријавни образац 1 – Преузми фајл

Буџет пројекта – образац 1 – Преузми фајл


28.03.2019

Обавештење о оглашавању Јавног конкурса за попуњавање положаја – начелника Општинске управе општине Владимирци објављено је дана 28.03.2019.године у дневном листу „Политика“.

Јавни конкурс – Преузми фајл
Изјава – Преузми фајл
Обавештење – Преузми фајл
Решење о образовању конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе – Преузми фајл

07.03.2019.

Одлука о расписивању јавног конкурса – Преузми фајл

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана, односно невладиних организација у области друштвеног и хуманитарног рада, који делују на територији општине Владимирци, за 2019 годину – Преузми фајл

Решење о образовању комисије – Преузми фајл

Обрасци и пријава – Преузми фајл
24.05.2019.
Решење о расподели средстава – Преузми фајл


16.04.2019.

Одлука о додели средстава – Преузми фајл

14.03.2019.

Упитник за категоризацију спортских организација – Преузми фајл

Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци – Преузми фајл

Јавни конкурс за финансирање/суфинасирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци – Преузми фајл

Апликациони формулар – Преузми фајл

07.03.2019.

Решење о образовању комисије за спорт – Преузми фајл


07.03.2019.

Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2019. годину – Преузми фајл

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2019. годину – Преузми фајл

ОБРАЗАЦ 1 – Преузми фајл

ОБРАЗАЦ 2 – Преузми фајл

Решење о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама – Преузми фајл
29.05.2019
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА – Преузми фајл

22.11.2018.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци –Други кругПреузми фајл


01.11.2018.

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА У ПРВОМ КРУГУ – Преузми фајл

Налепнице – Преузми фајл


05.07.2018.

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ БАЊА ВЛАДИМИРЦИ“ У ВЛАДИМИРЦИМА- Преузми фајл


19.06.2018

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ –ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ И ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ – Преузми фајл


15.06.2018.

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора за обављање угоститељских услуга путем јавног надметања (лицитације) на базену у Владимирцима – Преузми фајл


20.06.2018.

Решење о додели средстава из области јавног информисања – Преузми фајл
Предлог Одлуке о додели средстава из области јавног информисања – Преузми фајл

Записник са седнице комисије за оцењивање пројеката за суфинансирање пројеката производње медисјких садржаја – Преузми фајл

05.06.2018.

Комисија за оцењивање пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја – Преузми фајл

10.05.2018.
Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години – Преузми фајл


30.04.2018.
Конкурс за доделу подстицајних средстава за наводњавање на територији општине Владимирци за 2018.годину – Преузми фајл


18.06.2018.

Решење о расподели средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана, односно невладиних организација у области друштвеног и хуманитарног рада које делују на територији општине Владимирци, за 2018 годину – Преузми фајл

12.04.2018.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана, односно невладиних организација у области друштвеног и хуманитарног рада, који делују на територији општине Владимирци, за 2018 годину – Преузми фајл


01.02.2018.
Одлука о расписивању конкурса за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци – Преузми фајл

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

Упитник за категоризацију спортских организација – Преузми фајл

Предлог годишњих програма – Организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта – АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР – Преузми фајл

Решење о образовању комисије за спорт – Преузми фајл


01.02.2018.
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

ОБРАСЦИ – пријава на конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница – Преузми фајл

Решење о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама – Преузми фајл


07.12.2017.
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл


05.10.2017.

Конкурс за доделу стипендија студентима на територији општине Владимирци за школску 2017/2018 годину – Преузми фајл

Образац 1 – Пријаве на конкурс за студенте II и осталих година студија – Преузми фајл

Образац 2 – Пријаве на конкурс за студенте I године  – Преузми фајл

Образац 3 – Пријаве на конкурс за студенте који су остварили право на стипендију- Преузми фајл


21.09.2017.
Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл

Формулар за пријављивање – Преузми фајл


06.09.2017
Одлука о расписивању позива за предлагање кандидата за чланове локалног антикорупцијског форума општине Владимирци – Преузми фајл


08.06.2017.
ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп простора за обављање угоститељских услуга путем јавног надметања (лицитације) на базену у Владимирцима – Преузми фајл


31.05.2017.
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2017. годину – Преузми фајл


19.05.2017.
ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци – Преузми фајл


12.04.2017.
Решење о попуњавању радног места интерним конкурсом у општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

12.04.2017.
Решење о именовању комисије за спровођење интерног конкурса за попуњавање радног места у општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

12.04.2017.
Интерни конкурс за попуњавање радног места у општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

12.04.2017.
Изјава – Преузми фајл


23.02.2017
КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години. – Преузми фајл

23.02.2017
ОБРАЗАЦ 1.1. Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања – Преузми фајл

23.02.2017
ОБРАЗАЦ 1.2. И ОБРАЗАЦ 1.1а.  Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања – Преузми фајл

23.02.2017
ОБРАЗАЦ 2
Наративни и Финансијски извештај – Преузми фајл


19.01.2017
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци за 2017. годину – Преузми фајл


19.01.2017
ЈАВНИ КОНКУРС  за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2017. годину- Преузми фајл


Comments are closed.

Општина Владимирци