Општина Владимирци - званичан сајт

Јавно комунално предузеће ”Извор” Владимирци

Ул. Светог Саве 25
Тел: 015/513-460
Е-маил: jkpizvor@ptt.rs 

ВД ДИРЕКТОРА – НЕНАД ИЛИЋ

НАДЗОРНИ ОДБОР JKП  „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ

-Решење бр. 02-26/19-I од 01.04.2019.године
-Решење бр. 02-74/20-I од 04.09.2020.године
-Решење бр. 02-85/20-I од 06.11.2020.године

  • ГАГИЋ ИВАНА из Крнула, представник оснивача, председник
  • ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН  из Јаловика, представник оснивача, члан
  • ЂУРИЋ ЉИЉАНА из Владимираца, представник запослених, члан

Comments are closed.

Општина Владимирци