Општина Владимирци - званичан сајт

Месне заједнице

Ради задовољавања потреба и интреса од непосредног значаја за грађане са одређеног подручија, у општини се оснивају месне зајенице и други облици месне самоуправе.

Месна заједница се оснива за једно или више села.

Месна заједница, има својство правног лица, у оквиру права и дужности утврђених Статутом општине и Одлуком о оснивању.

Месна заједница има свој печат и рачун.

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе.

Изборе за савет месне заједнице расписује председник скупштине општине.

Мандат чланова савета месне заједнице траје 4. године.

Општинска управа је дужна да месној заједници пружа помоћ у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова

СПИСАК ПОВЕРЕНИКА  МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
12.02.2021.године.

 1. БЕЛОТИЋ – ЈОВАН РУЖИЋ, 065/8100368
 2. БЕЉИН – РАТКО МИЛОВАНОВИЋ, 061/6930019
 3. БОБОВИК- МИЛОШ ВУЛЕТИЋ, 064/8177504
 4. ВЛАДИМИРЦИ ВАРОШИЦА, ВЛАДАН МИЛОШЕВИЋ, 064/8758183
 5. ВЛАДИМИРЦИ СЕЛО- ЈАНКО ИЛИЋ, 064/5755587
 6. ВЛАСАНИЦА – ВЕРОЉУБ ИВАНКОВИЋ, 065/8113029
 7. ВУКОШИЋ – МИХАИЛО МИЛАДИНОВИЋ, 065/5134612
 8. ВУЧЕВИЦА – ВЛАДА МИЛИНКОВИЋ, 064/1865582
 9. ГОМИЛИЦА – ВЕРОЉУБ ПЕТРОВИЋ, 015/521206
 10. ДЕБРЦ – РАДОЈКО МИЛОВАНОВИЋ, 064/2158759
 11. ДРАГОЈЕВАЦ-ЉУПКО ОПАНКОВИЋ, 0653403506
 12. ЗВЕЗД- СЛОБОДАН НИКОЛИЋ, 064/2766910
 13. ЈАЗОВНИК ШЕВАРИЦЕ – ЗОРАН РАНИСАВЉЕВИЋ, 063/362068
 14. ЈАЛОВИК – ДРАГАН СТЕКИЋ, 063/261566
 15. КАОНА – ЗОРАН МИТРОВИЋ, 064/0441609
 16. КОЗАРИЦА- ЖИВКО ИВАНКОВИЋ, 061/6410922
 17. КРНИЋ- ЉУБОМИР ИСАИЛОВИЋ, 064/3179594
 18. КРНУЛЕ- НЕБОЈША РАДОВИЋ, 066/370019
 19. ЛИПОВИЦА ЈАЗОВНИК- БРАНКО РАНКОВИЋ, 065/5215025
 20. КУЈАВИЦА- ИВАН АЛЕКСИЋ, 064/4887045
 21. ЛОЈАНИЦЕ- НЕДЕЉКО ЛЕКИЋ, 061/6823648
 22. МЕХОВИНЕ- ДРАГОРАД ПАНТЕЛИЋ, 015/518104
 23. МЕСАРЦИ- МИЛОМИР ЦВЕТКОВИЋ, 064/1865721
 24. МАТИЈЕВАЦ- ВЕЉКО ГЛИГОРИЋ, 065/4806634
 25. МРОВСКА- ВЛАДА ПЕТРОВИЋ, 061/2533165
 26. НОВО СЕЛО- ЖИВОТА ПЕТРОВИЋ, 065/5255123
 27. ПРОВО- ЖИВОРАД ПОПОВИЋ, 063/7039519
 28. ПЕЈИНОВИЋ- МИЛОШ ПАВЛОВИЋ, 065/5324584
 29. РИЂАКЕ- МАРИЈАНА ПОУЧКОВИЋ, 064/3877103
 30. СУВО СЕЛО- ПЕТАР НОВАКОВИЋ, 060/0411139
 31. СКУПЉЕН- ВЛАДА БИРМАНЧЕВИЋ, 015/7762187
 32. ТРБУШАЦ- СЛОБОДАН СИМЕУНОВИЋ, 060/4858881

Comments are closed.

Општина Владимирци