Општина Владимирци - званичан сајт

Урбанизам

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове је Иван Вуковић – тел. број 015/514-766, фаx 015/513-141.

Скупштина општине Владимирци на својој трећој редовној седници која је одржана дана 25.06.2013. године. донела је:

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Овде можете преузети комплетан Просторни план
Општине Владимирци који је дат кроз 3 књиге

КЊИГА 1 – Преузми фајл

КЊИГА 2 – Преузми фајл

КЊИГА 3 – Преузми фајл


ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА  Преузми фајл


ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА – Преузми фајл


04.06.2019.

Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за пројекат ”БАЗНЕ СТАНИЦЕ SA 133 SAU133 SAO133 Трбушац” на локацији кат. парцела бр. 254/4, КО Трбушац, Општина Владимирци. Преузми фајл


24.05.2018.

Контролна листа 1 исправка – Преузми фајл

Контролна листа 2 члан – Преузми фајл

Контролна листа 3 Темељи – Преузми фајл

Контролна листа 4 Конструкције – Преузми фајл

Контролна листа 5 Употребна дозвола – Преузми фајл


20.02.2018.
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018 годину – Преузми фајл

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018 годину – Инспекција за заштиту животне средине- Преузми фајл

Достављање Годишњег плана инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018 Годину- Преузми фајл

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2018. годину- Преузми фајл


Comments are closed.

Општина Владимирци