Општина Владимирци - званичан сајт

Здравство

Здравствену заштиту грађани општине Владимирци остварују преко Дома здравља Владимирци

Дом Здравља Владимирци

Дом здравља Владимирци покрива из домена рада, комплетну здравствену и стоматолошку заштиту за целокупну популацију становништва. Рад се обавља цела 24 часа.

Здравствена заштита становништва се обавља у матичној установи у Владимирцима, радом у три здравствене станице : у Дебрцу, Прову и Каони које имају сталан рад лекара, и радом у четири теренске амбуланте са сталним радом медицинске сестре и радом лекара два дана у недељи.

У Дому здравља ”Владимирци” Владимирци , сви послови и радни задаци организују се и спроводе кроз следеће организационе делове:

  1. 1. Управа Дома здравља
  2. Служба за опште и специјалистичке послове,
  3. Служба за правне и економске послове,
  4. Служба за заштиту уста и зуба,
  5. Служба за средње и више медицинске послове.
  6. Служба за техничке послове
  7. Служба педијатрије

 

Comments are closed.

Општина Владимирци