Општина Владимирци - званичан сајт

Посавотамнавска средња школа Владимирци

ШКОЛСКИ ОДБОР ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  ВЛАДИМИРЦИ

ИЗ РЕДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

1. Гавриловић Снежана из Обреновца
2. Јовановић Горан из Владимираца
3. Арсеновић Џенета из Владимираца

ИЗ РЕДА  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА :

1. Петровић Смиљка из Звезда
2. Ђукановић Миле из Врањске
3. Обреновић Драган из Јеленче

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Митровић Милош из Белотића
2. Николић Иван из Јазовника
3. Милошевић Владан из Владимираца

Comments are closed.

Општина Владимирци