Општина Владимирци - званичан сајт

Инспектор за заштиту животне средине

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН – Teл: 015/513-605

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023. ГОДИНУ – Преузми фајл

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – Преузми фајл

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

КОНТРОЛНА ЛИСТА: КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ИПАДР ПОДСТИЦАЈЕ – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА НЕОПАСНОГ И ИНЕРТНОГ ОТПАДА – Преузми фајл

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ  ОТПАДА (ОПЕРАТЕР) – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА (ОПЕРАТЕР) – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ОД БУКE У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ –Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА КОРИСНИКЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА – Преузми фајл

Контролна листа: ДОСТАВА ПОДАТАКА ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА – Преузми фајл

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ – Преузми фајл

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА – Преузми фајл

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА – Преузми фајл

ВОДИЧ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ КОЈА НЕ ПОДЛЕЖУ ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ – Преузми фајл

ВОДИЧ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА – Преузми фајл

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА 11 ГРАДОВА И ОПШТИНА КОЛУБАРСКОГ РЕГИОНА ЗА ПЕРИОД ОД 2019-2029 ГОДИНЕ Наручилац: Београд, 2019.

Comments are closed.

Општина Владимирци