Општина Владимирци - званичан сајт

Заменик председника општине

  • ДРАГАН СИМЕУНОВИЋ

    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Comments are closed.

Општина Владимирци