Општина Владимирци - званичан сајт

Библиотека ”Диша Атић” Владимирци

УПРАВНИ ОДБОР БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ

1. Петровић Владимир из Белотића, председник, представник оснивача
2. Михаиловић Славка из Владимираца, члан, представник оснивача
3. Радовић Небојша из Крнула, члан, представник оснивача
4. Шујић Ђенадија из Јаловика, члан, представник запослених
5. Косанић Ивица из Владимираца, члан, представник запослених

НАДЗОРНИ ОДБОР БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ

1. Јовичић Младен из Владимираца, председник, представник оснивача
2. Ружић Јован из Белотића, члан, представник оснивача
3. Гајић Зоран  из Владимираца, члан, представник запослених

Comments are closed.

Општина Владимирци