Општина Владимирци - званичан сајт

Списак запослених

Прва измена Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

Компетенције – Преузми фајл

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи општине Владимирци према Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020) – Преузми фајл   

Списак запослених на неодређено време у Општинској управи општине Владимирци, са стањем на дан 03.07.2023. године – Преузми фајл

Списак овлашћених службених лица за вођење поступка и одлучивање у управној ствари или за вођење поступка или предузимање појединих радњи у поступку –Преузми фајл     

Списак лица која воде службене евиденције у Општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

Списак службеника општинске управе општине Владимирци који су овлашћени да прибављају податке из службених евиденција других органа и достављају податке из службених евиденција којима располажу – Преузми фајл

   

 

Comments are closed.

Општина Владимирци