Општина Владимирци - званичан сајт

ОШ ”Жика Поповић” Владимирци

Ош ”Жика Поповић Владимирци

ВД ДИРЕКТОРА – Станко Глигорић, проф.раз.наставе
Секретар: 015/513-134
Шеф рачуноводства: 015/513-251
Стручни сарадници: 015/513-251;015/513-251; 015/ 513-134
Е-маил: oszikapopovicvl@gmail.com

 

ШКОЛСКИ ОДБОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ

ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

Александар Јаковљевић из Владимираца
Јасмина Обрадовић из Белотића
Живана Дамњановић из Шапца

ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА

Петар Поповић из Владимираца
Ђорђе Вулетић из Крнула
Петар Ђорђевић из Владимираца

ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Весна Станојевић из Лојаница
Душан Илић из села Владимираца
Сузана Протић из Риђака

Comments are closed.

Општина Владимирци