Општина Владимирци - званичан сајт

Помоћници председника општине

Председник општине има помоћнике који обављају послове из појединих области.
Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине у областима за које су постављени врше и друге послове по налогу председника општине.
Помоћници председника општине постављају се у Кабинету председника општине.

 

Comments are closed.

Општина Владимирци