Општина Владимирци - званичан сајт

Одборници Скупштине општине

Скупштина општине Владимирци има 25 одборника.
Одборници се бирају на период од 4 године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.
Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина општине.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.


ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 Ред.
број
Презиме и име
одборника
Место 
пребивалишта
1. Ајдуковић Стана Крнић
2. Арнаутовић Продан Власаница
3. Атић Маријана Скупљен
4. Бељић Милош Прово
5. Вуковић Драгутин Јаловик
6. Ђинић Лепосава Крнуле
7. Ђурић Дејан Јаловик
8. Ђурић Зоран Дебрц
9. Ђуричић Сања Владимирци
10. Јеличић Милета Вукошић
11. Ковачевић Бранимир Јаловик
12. Ковачевић Далиборка Владимирци
13. Ковачевић Раде Владимирци
14. Кнежевић Ивица Прово
15. Марковић Сандра Мровска
16. Марковић Дејан Мровска
17. Милисављевић Драгиша Јаловик
18. Мирковић Владица Владимирци
19. Обрадовић Јелица Бобовик
20. Палежевић Славиша  Прово
21. Пантелић Јелица  Владимирци
22. Ранковић Зоран Матијевац
23. Савић Славица  Владимирци
24. Цветковић Небојша  Месарци
25. Шарчевић Миле Матијевац

 

Comments are closed.

Општина Владимирци