Општина Владимирци - званичан сајт

Урбанизам

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одсека за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове
Иван Вуковић – тел. број 015/514-766, фаx 015/513-141

Скупштина општине Владимирци на својој трећој редовној седници која је одржана дана 25.06.2013.г., донела је:

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Овде можете преузети комплетан Просторни план
Општине Владимирци који је дат кроз 3 књиге

КЊИГА 1 – Преузми фајл

КЊИГА 2 – Преузми фајл

КЊИГА 3 – Преузми фајл


ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА – Ц Е Н О В Н И К – Преузми фајл


ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА – Преузми фајл


20.02.2018.
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018 годину – Преузми фајл

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018 годину – Инспекција за заштиту животне средине- Преузми фајл

Достављање Годишњег плана инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018 Годину- Преузми фајл

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2018. годину- Преузми фајл


Comments are closed.