Општина Владимирци - званичан сајт

ДОКУМЕНТА

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
(обавештења, одлуке, огласи, конкурси и остала документа на једном месту)

19.04.2018.
Одлука о додели средстава за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2018. годину – Преузми фајл


12.04.2018.
Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења грађана, односно невладиних организација у области друштвеног и хуманитарног рада, који делују на територији општине Владимирци, за 2018 годину – Преузми фајл


28.02.2018.
Одлуку о додели средстава за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл


20.02.2018.
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018 годину – Преузми фајл

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018 годину – Инспекција за заштиту животне средине- Преузми фајл

Достављање Годишњег плана инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2018 Годину- Преузми фајл

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2018. годину- Преузми фајл


01.02.2018.
Одлука о расписивању конкурса за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци – Преузми фајл

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

Упитник за категоризацију спортских организација – Преузми фајл

Предлог годишњих програма – Организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта – АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР – Преузми фајл

Решење о образовању комисије за спорт – Преузми фајл


01.02.2018.
Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

ОБРАСЦИ – пријава на конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница – Преузми фајл

Решење о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама – Преузми фајл


30.01.2018.
Информатор о раду органа општине Владимирци (Децембар 2017)- Преузми фајл


27.12.2017.
Решење о измени решења о именовању комисије за одређивање назива улица и тргова на територији општине Владимирци – Преузми фајл


26.12.2017.
Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Владимирци – Преузми фајл


21.12.2017.
Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Владимирци доделом пакета грађевинског материјала – Преузми фајл


20.12.2017.
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова – Преузми фајл


19.12.2017.
Обавештење за избеглице које су конкурисале на јавни позив објављен 23. децембра. 2016. године – Преузми фајл


14.12.2017..
Нацрт одлуке о буџету за 2018. годину – Преузми фајл

Позив за Јавну расправу – Преузми фајл


07.12.2017..
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл


04.12.2017.

Одлука о утврђивању цене закупа непокретности земљорадниче задруге “Слога” Матијевац које су у функцији – Преузми фајл

Одлука о стављању ван снаге правилника о утврђивању критеријума за доделу субвенције на бесплатан превоз ученика средњих школа са територије општине Владимирци – Преузми фајл

Кодекс понашања службеника и намештеника општинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Владимирци – Преузми фајл

Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2018. годину – Преузми фајл

Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за 2018. годину – Преузми фајл


05.10.2017.

Конкурс за доделу стипендија студентима на територији општине Владимирци за школску 2017/2018 годину – Преузми фајл

Образац 1 – Пријаве на конкурс за студенте II и осталих година студија – Преузми фајл

Образац 2 – Пријаве на конкурс за студенте I године  – Преузми фајл

Образац 3 – Пријаве на конкурс за студенте који су остварили право на стипендију- Преузми фајл


21.09.2017.
Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Владимирци – Преузми фајл

Формулар за пријављивање – Преузми фајл


11.09.2017.

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Владимирци за 2017. годину – Преузми фајл


06.09.2017.

Одлука о расписивању позива за предлагање кандидата за чланове локалног антикорупцијског форума општине Владимирци – Преузми фајл


05.09.2017.

Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији општине Владимирци, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи – Преузми фајл


23.08.2017

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броју освојених бодова – Преузми Фајл

Обавештење за избеглице које су конкурисале на јавни позив објављен 06. јануара 2017. године – Преузми фајл


22.08.2017.
Информатор о раду Центра за социјални рад Владимирци за 2017.г. – Преузми фајл


26.07.2017.
Решење о додели средстава из буџета општине Владимирци за пројекте којима се остварује јавни интерес у области друштвеног и хуманитарног рада у 2017. години – Преузми фајл


20.07.2017.
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Владимирци за 2018. годину – Преузми фајл

20.07.2017.
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу узгоја и држање животиња, на територији општине Владимирци за 2018.годину – Преузми фајл

20.07.2017.
ИЗЈАВА 1 – Преузми фајл

20.07.2017.
ИЗЈАВА 2 – Преузми фајл


24.06.2017.
Решење о именовању директора ЈКП “Извор” Владимирци – Преузми фајл


24.06.2017.
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ локалног плана за борбу против корупције општине Владимирци – Преузми фајл

24.06.2017.
Локални план за борбу против корупције општине Владимирци – Преузми фајл


08.06.2017.
ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп простора за обављање угоститељских услуга путем јавног надметања (лицитације) на базену у Владимирцима – Преузми фајл


31.05.2017.
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области друштвеног и хуманитарног рада за 2017. годину – Преузми фајл


19.05.2017.
ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци – Преузми фајл


05.05.2017.
Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2017.годину – Преузми фајл


05.05.2017.
Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2017.годину – Преузми фајл


05.05.2017.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину – Преузми фајл


05.05.2017.
Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2017 годину – Преузми фајл


05.05.2017.
Душан Живановић извештај –Преузми фајл


05.05.2017.
Извештај о раду грађевинске инспекције за 2016.год – Преузми фајл12.04.2017.
Решење о попуњавању радног места интерним конкурсом у општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

12.04.2017.
Решење о именовању комисије за спровођење интерног конкурса за попуњавање радног места у општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

12.04.2017.
Интерни конкурс за попуњавање радног места у општинској управи општине Владимирци – Преузми фајл

12.04.2017.
Изјава – Преузми фајл


16.03.2017.
Решење о именовању комисије за оцењивање пројеката производње медијских садржаја – Преузми фајл

28.02.2017
РЕШЕЊЕ  о измени решења о образовању жалбене комисије – Преузми фајл


06.04.2017
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ИЗ ОБЛСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА  – Преузми фајл

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ОДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА – Преузми фајл


23.02.2017
КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години. – Преузми фајл

23.02.2017
ОБРАЗАЦ 1.1. Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања – Преузми фајл

23.02.2017
ОБРАЗАЦ 1.2. И ОБРАЗАЦ 1.1а.  Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања – Преузми фајл

23.02.2017
ОБРАЗАЦ 2
Наративни и Финансијски извештај – Преузми фајл


26.01.2017
ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Владимирци – Преузми фајл


19.01.2017
ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Владимирци за 2017. годину – Преузми фајл


19.01.2017
ЈАВНИ КОНКУРС  за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Владимирци за 2017. годину- Преузми фајл


06.01.2017
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 10 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја – Преузми фајл


02.01.2017
ЈАВНИ ПОЗИВ За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији Општине Владимирци доделом најмање 10 пакета грађевинског материјала у оквиру пројекта 5 регионалног стамбеног програма – Преузми фајл


15.12.2016
Образац за пријављивање – Преузми фајл

15.12.2016
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта – Преузми фајл


02.12.2016
Решење о образовању жалбене комисије – Преузми фајл

02.12.2016
Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – Преузми фајл

02.12.2016
Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2017. годину – Преузми фајл

02.12.2016
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Владимирци – Преузми фајл

02.12.2016
Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за 2017. годину – Преузми фајл

02.12.2016
Одлука о отврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине општине Владимирци – Преузми фајл

02.12.2016
Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Владимирци за 2017. годину – Преузми фајл


21.11.2016
ЈАВНА РАСПРАВА – Преузми фајл

21.11.2016
ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ – Преузми фајл

21.11.2016
ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА – Преузми фајл

21.11.2016
ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ – Преузми фајл

21.11.2016
ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ – Преузми фајл


21.10.2016
ОДЛУКА ПОВОДОМ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ – Преузми фајл


15.09.2016
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉ. ЗЕМЉИШТА – Преузми фајл


05.09.2016
ТАБЕЛЕ ЗА  припрему фин. плана буџетских корисника – Преузми фајл


01.09.2016
ЈАВНИ ПОЗИВ за суфининсирање пројеката медијских садржаја- Преузми фајл


Документа из претходних година

Обрасци

Образац 1 буџет пројекта

Образац 1. Пријава
за пројектно суфининсирање

ПОДАЦИ
О РЕВИЗИЈИ
БУЏЕТА

Подаци о додатним
иѕворима финансирања

ЗАХТЕВ
ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА

30.08.2016.

Обавештење
ИВААЛ ДОО
СКУПЉЕН

ОБАВЕШТЕЊЕ
ИВЛАЈН-РЕЦИКЛАЖНИ
ЦЕНТАР ВЛАДИМИРЦИ

16.08.2016

Рани јавни увид
Плана детаљне регулације Владимирци западни блок Б

ОГЛАС О
расписивању јавне
ЛИЦИТАЦИЈЕ
ЗА ПРОДАЈУ
ВОЗИЛА


ОГЛАС
ЗА
БАЗЕН

РЕГИСТАР
ТАКСИ
ПРЕВОЗНИКА

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СО ВЛАДИМИРЦИ

1. Образац бирача који подржавају изборну лист

2. Изјава бирача да подржава изборну листу

3. Изборна листа

4. Овлашћење

5. Сагласност носиоца изборне листе

6. Прихватање кандидатуре

7. Потврда о изборном праву

8. Образац бирача који подржавају изборну лису у
EXCEL ТАБЕЛИ
за проверу потписа

 

 

КОНКУРС
ЗА РАПОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИСКОПАВАЊЕ БУНАРА У 2016. Г.

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПРОГРАМ ПОПИСА
НЕЗАКОНИТО
ИЗГРАЂЕНИХ
ОБЈЕКАТА

Објављивање пореских аката чије се достављање сматра извршеним

ОГЛАС
за давање у закуп
пољопривредног
земљишта у државној
својини

Одлука о
локалним комуналним таксама

Одлука о утврђивању
зона за обрачун пореза

Одлука о утврђивању
коефицијента за обрачун пореза

Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину

Одлука о утврђивању
просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајуће непокретности обвезника који неводе пословне књиге

ПРАВИЛНИК О
УЗБУЊИВАЊУ

ПРЕДЛОЖЕНА
ДОКУМЕНТА
ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ
ЗАКАЗАНУ ЗА
18.11.2015

К О Н К У Р С
за доделу стипендија студентима на територији општине Владимирци

Образац 1. пријаве на конкурс за студенте II и осталих година студија

Образац 2. пријаве на конкурс за студенте I године студија

Образац 3. пријаве на конкурс за студенте који су остварили право на стипендије

 

К О Н К У Р С 
за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Владимирци у 2015. години

Образац -1-1-Пријава
за пројектно суфинансирање

Образац-1-2-Пријава за пројектно суфинансирање

Образац-2-Наративни
и финансијски извештај

ОДЛУКЕ
УРЕДБЕ

Уредба програма обнове привредне делатности на поплављеном подручју

Обавештење
ЈКП “Извор”
о исправности воде за пиће

ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ
САВЕТА
У 26. МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА

Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за за 2015

Одлука о утврђивању коефицијента за обрачун пореза на имовину за 2015

Одлука о утврђивању прос. цене м2 одговарајуће непокретности на основу којих је за 2015 утврђена основица пореза

Одлука о утврђивању прос. цене м2 одговарајуће непокретности за утврђ. пореза на имовину за 2015

Одлука о утврђивању зона за обрачун пореза на имовину за 2015

ИЗБОРИ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ОДЛУКА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Упутство за
спровођење
избора

Пословиник о раду Комисије

Роковник за
обављање
изборних радњи

ОБРАСЦИ ЗА
ИЗБОРЕ У МЗ

ОБРАСЦИ ЗА
СТИПЕНДИЈЕ

Образац 1
Образац 2
Образац 3

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВР. ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ИНФОРМАТОР
О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ЗА
 2014. ГОД.

БУЏЕТ
ЗА 2014. ГОД.

Измена Одлуке о
локалним комуналним такс.

Одлука о додели општинских стипендија за 2013/14

Одлука о утврђивању просечне цене м2 одговарајућих непокретности

Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину


ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

УСВОЈЕН
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Прилог слике

Погледајте резултате пописа становништва из 2011.год.

Одлука о већем обиму права породици са децом

Захтев за родитељски додатак

ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ 

Comments are closed.