Општина Владимирци - званичан сајт

Проглашена ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА у Месној заједници Прово – насеље Орлача

19/04/2018

У складу са предлогом надлежног штаба за ванредне ситуације одржаног дана 03.04.2018. године, председник општине Владимирци Милорад Милинковић донео је одлуку о проглашењу ванредне ситуације услед повећања водостаја на реци Сави на делу територије општине Владимирци и то у Месној заједници Прово – насељу Орлачи.

Како редакција “Посавотамнавских новина” сазнаје наложено је ангажовање свих расположивих снага и средстава за отклањање опасности како би се нормално одвијао живот и рад становништва у угроженом подручју. Обавештена је и Електродистрибуција да ангажује по потреби додатне стручне екипе за отклањање кварова на електроенергетским објектима.

ЈКП “ИЗВОР” Владимирци је у приправности да ангажује сву расположиву механизацију ради отклањања последица раста водостаја.

Председник општине Владимирци моли власнике привредних субјеката и остале грађане да у складу са утврђеним приоритетима приступе отклањању последица које наступе услед раста водостаја.
“Радио Владимирци” у сарадњи са штабом за ванредне ситуације редовно ће информисати становништво о ситуацији на територији општине на којој је проглашена ванредна ситуација.

Одлука о проглашењу ванредне ситуације ће трајати до отклањања опасности, ризика и претњи по животну средину, становништво и материјална добра.

Last modified: 19/04/2018

Comments are closed.

Општина Владимирци