Општина Владимирци - званичан сајт

Одржана 14. седница Општинског већа општине Владимирци

25/06/2024

Дана 24.06.2024. године, одржана је четрнаеста седница Општинског већа општине Владимирци, којом је председавао др Горан Зарић.

Дневни ред сачињавало је девет тачака, од којих ће се две наћи и на скупштинском заседању.

Једна од поменутих се односила на завршни рачун буџета општине Владимирци за 2023. годину, у оквиру које су већници и утврдили предлог одлуке о усвајању истог.

Предлог одлуке о образовању и начину рада Локалне комисије за капиталне инвестиције општине Владимирци, такође је тачка која ће бити разматрана и на седници скупштине и о којој ће одборници одлучивати. Иста се образује као радно тело општине, са задатком да сагледава локалне капиталне пројекте у контексту њиховог значаја за економски развој, али и да их оцењује, рангира и врши селекцију, као и да предлаже њихово укључивање у буџет, уз остале послове које спадају у њену надлежност. У састав наведене, именују се председник скупштине општине, председник општине и начелник општинске управе. Председник ће се бирати из реда чланова, а на његов предлог именован ће бити и секретар.

Чланови већа су усвојили и два предлога програма, први који се односи на подршку за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Владимирци за 2024. годину, а други у вези са коришћењем средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији општине Владимирци за 2024. годину.

Преостале тачке односиле су се на захтеве, који су такође разматрани и о којима је одлучивано у складу са оправданошћу предмета истих. У складу са наведеним, одобрен је и захтев oсновне школе „Жика Поповић“ Владимирци, који се односио на куповину клавира, а за потребе наставе музичке културе.

Last modified: 25/06/2024

Comments are closed.

Општина Владимирци