Општина Владимирци - званичан сајт

У ТОКУ ПОПИС ЈАВНЕ ИМОВИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

13/09/2019

Преузми фајл

У општини Владимирци у току је попис јавне имовине који ова општина спроводи као најважнију активност на пројекту ”Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа”. Пројекат се реализује кроз Програм Exchange 5 који финансира Европска унија, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Захваљујући пописивачима, који су од јула ове године путем јавног конкурса ангажовани на попису непокретности у јавној својини општине Владимирци, од укупно планираних 1200 јединица непокретности, до сада су сакупљени и проверени подаци за 700 објеката нискограње. Поред овога, пописивачи су започели теренски попис током којег су обишли укупно 12 објеката високоградње, од планираних 60 објеката, за које су утврдили стварно стање и евидентирали настале промене. Ажурирани подаци за наведене објекте нискоградње и вискоградње су унети у софтвер за вођење електронске евиденције општинске имовине, који је у општини Владимирци набављен и инсталиран захваљујући пројекту. Такође, попуњени су и НЕП-ЈС обрасци како би се подаци о наведеним непокретностима могли мигрирати у јединствени регистар непокретности који води Републичка дирекција за имовину. Током трајања пописа, радом пописивача координира општински радни тим формиран на почетку пројекта којим руководe Биљана Стефановић, шеф Одеска за управљање општинском имовином и заједничке послове и Љиљана Поповић, локални пројектни координатор.

Едукативне активности на пројекту ће бити заокружене спровођењем обуке која је планирана за октобар, током које ће чланови општинског радног тима и ангажовани пописивачи бити упознати са пописом и формирањем евиденције земљишта у јавној својини општине. Овој активности ће претходити надоградња набављеног софтвера модулом за евиденцију земљишта у јавној својини, након чега је планирано да општина Владимирци, до краја године, комплетира своју електронску евиденцију јавне имовине.

Пројекат ”Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа” општина Владимирци као партнерска општина, спроводи у сарадњи са општинама Богатић и Мали Зворник, у којима се такође успешно одвијају активности у вези са пописом јавне имовине ових општина.

Last modified: 18/09/2019

Comments are closed.

%d bloggers like this: