Општина Владимирци - званичан сајт

Историја

Варошица Владимирци и подручије Општине је богате прошлости и старине и има свој дуг и занимљив историјат. Погодан географски положај условио је насељеност људи на овој територији од најстаријих времена,о чему сведочи мноштво археолошких остатака. У неолитском периоду позната су насеља у Бељину,Дебрцу и Јаловику,док су остаци из металног доба познати у Прову,Дебрцу,Риђакама,Бељину и другим насељима. Од 1-2.века нове ере подручије данашње Општине било је у саставу Римске империје припадајући административној јединици-провинцији “Панонија” чије је средиште било у Сирмијуму,данашњој Сремској Митровици.Падом и поделом Римског царства 475.године нове ере овај крај припао је Источном римском царству-Византији.

Један од најпознатијих споменика из Средњег века свакако је манастир Каона. Настао је у 14 веку, а прва црква саграђена на овом месту датира из друге половине 11-ог века. Народно предање каже да је ова светиња задужбина Иконије, сестре Милоша Обилића.

 

НАСТАНАК И РАЗВОЈ НАСЕЉА …

Comments are closed.