Општина Владимирци - званичан сајт

Историја

Варошица Владимирци и подручје Општине је богате прошлости и старине и има свој дуг и занимљив историјат. Погодан географски положај условио је насељеност људи на овој територији од најстаријих времена, о чему сведочи мноштво археолошких остатака. У неолитском периоду позната су насеља у Бељину, Дебрцу и Јаловику, док су остаци из металног доба познати у Прову, Дебрцу, Риђакама, Бељину и другим насељима. Од 1-2 века нове ере подручје данашње Општине било је у саставу Римске империје припадајући административној јединици-провинцији “Панонија” чије је средиште било у Сирмијуму, данашњој Сремској Митровици. Падом и поделом Римског царства 475. године нове ере овај крај припао је Источном римском царству-Византији.

Један од најпознатијих споменика из Средњег века свакако је манастир Каона. Настао је у 14 веку, а прва црква саграђена на овом месту датира из друге половине 11-ог века. Народно предање каже да је ова светиња задужбина Иконије, сестре Милоша Обилића.

НАСТАНАК И РАЗВОЈ НАСЕЉА …

Comments are closed.

Општина Владимирци