Општина Владимирци - званичан сајт

Јавни позив за учешће у јавној расправи

09/12/2020

Општинско веће општине Владимирци, на својој седници упутило је позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи.

Предмет јавне расправе су следећи акти:

1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ;
2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА РАДНУ 2020/2021 ГОДИНУ;
4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ;
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ;
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ;
7. ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
8. ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
9. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
10. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ;
11. ПРОГРАМ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ.

Акте који су предмет јавне расправе образлагаће:

1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ – Ивана Гагић, руководилац Одељења за финансије, буџет, привреду и локално – економски развој;
2. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ – Ивана Гагић, руководилац Одељења за финансије, буџет, привреду и локално – економски развој;
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ „СУНЦОКРЕТИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА РАДНУ 2020/2021 ГОДИНУ – Зорица Милошевић, директор Предшколске установе „Сунцокрети“ Владимирци;
4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДЕБРЦ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ – Наташа Баста Ђорђевић, директор Основне школе „Јован Цвијић“ Дебрц;
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖИКА ПОПОВИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ – Станко Глигорић, в.д. директора Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци;
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПОСАВОТАМНАВСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ВЛАДИМИРЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ – Милан Исаиловић, директор Посавотамнавске средње школе са Домом ученика Владимирци;
7. ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКЕ „ДИША АТИЋ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ – Јасмина Којичић, директор Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци;
8. ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ – Здравко Перић, в.д. директора Центра за социјални рад Владимирци;
9. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ – Ивана Гагић, председник Надзорног одбора ЈКП „Извор“ Владимирци;
10. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ – Иван Пакић, в.д. директора Туристичке организације општине Владимирци;
11. ПРОГРАМ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ – Јован Ружић, председник Управног одбора Дома здравља „Владимирци“.

Акти који су предмет јавне расправе ставиће се на увид у просторијама Општинске управе општине Владимирци, у периоду од 09.12.2020. године до 14.12.2020. године.

Примедбе и предлози могу се поднети на самој јавној расправи или у писаном облику на писарници Општинске управе општине Владимирци, и то најкасније до 14.12.2020. године, када ће се иста, уз примену и поштовање свих епидемиолошких мера, које се примењују у борби против вируса COVID-19, одржати у сали Конака у Владимирцима, са почетком у 08,00 часова.

Јавни позив за учешће у јавној расправи-  Преузми фајл

Буџет за 2021.год. – Преузми фајл

Буџет за 2021.год. члан 11. – Преузми фајл

Last modified: 10/12/2020

Comments are closed.

Општина Владимирци