Општина Владимирци - званичан сајт

Завршен пројекат уклањања дивље депоније у насељеном месту Прово

07/10/2021

Пројекат превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање дивље депоније у месту Прово успешно је реализован и завршен.

Уговор  о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. години  општина Владимирци потписала је са Министарством заштите животне средине 27.08.2021. године.

Укупна средства предвиђена овим пројектом су 1.043.000,00 динара. Министарство заштите животне средине доделило је 835.000,00 динара, док је учешће Општине Владимирци износило 208.000,00 динара.

Дивља депонија налазила се на релацији Прово – Ново Село. Спроведено је чишћење тог простора у циљу уређења паркинг простора који је насут агрегатом камена. Такво уређење простора олакшаће приступ реци Сави која се налази одмах поред планираног паркинг простора.

На овај начин показала се одговорност према природи, пре свега према реци Сави и свест о заштити животне средине.

Са Министарством заштите животне средине поред овог уговора потписан је и Уговор о суфинансирању реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса на територији општине Владимирци где се планирају радови на уређењу приобалног појаса реке Врбићанке, на парцели поред базена у Владимирцима, која се некада користила као сточна пијаца. На основу овог пројекта општини Владимирци одобрена средства од стране Министарства износе 6.500.000,00 динара, док учешће Општине износи 1.625.000,00 динара.

Last modified: 07/10/2021

Comments are closed.

Општина Владимирци