Општина Владимирци - званичан сајт

ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ВЛАДИМИРЦИ

18/03/2020

У циљу спровођења мера којима се спречавају или ублажавају последице ширења КОРОНА ВИРУСА, Општински штаб за ванредне ситуације на седници одржаној 18.03.2020.године, донео је следећи

З А К Љ У Ч АК

1. Забрањује се кретање свим грађанима на територији општине Владимирци, у периоду од 20 часова до 5 часова ујутро. Контролу ће вршити припадници Полиције и Војске РС.

2. Забрањује се кретање ван својих станова и дворишта свим лицима старијим од 70 година. Контролу ће вршити припадници Полиције и Војске РС.

3. Забрањује се рад угоститељских објеката у периоду од 20 часова до 6 часова ујутро. Број присутних у угоститељским објектима може бити једна особа на 4 метра квадратна у међусобном растојању од најмање 2 метра. Налаже се запосленима у трговинским објектима да користе заштитне маске, заштитне рукавице и дезинфикациона средства. Контролу ће вршити општинска комунална инспекција.

4. Због великог прилива наших грађана из иностранства налаже се свим лицима која су допутовала из иностранства, а нису у самоизолацији, да се пријаве Дому здравља „Владимирци“, Полицијској станици Владимирци и Заводу за јавно здравље Шабац. Полиција ће вршити контролу на извршењу овог Налога.

5. Налаже се др Бранку Исаиловићу и др Жељку Јанковићу да врше послове мртвозорника на територији општине Владимирци.

6. Оснива се КОЛ центар за помоћ угроженом становништву.

7. Налаже се Општинској управи општине Владимирци и свим установама чији је оснивач општина Владимирци, као и ЈКП „Извор” Владимирци, да се рад органа, установа и предузећа организује по принципу неопоходног минимума рада за функционисање, а у складу са инструкцијама Владе Републике Србије.

8. Налаже се Библиотеци „Диша Атић“ Владимирци да обустави рад са корисницима услуга док траје ванредна ситуација.

Закључак Штаба за ванредне ситуације Владимирци – Преузми фајл

Last modified: 18/03/2020

Comments are closed.