Општина Владимирци - званичан сајт

Висина зарада

Страница у изради…

ПРЕУЗМИ ФАЈЛ СА ПЛАТАМА

Година Име и Презиме Функција Период Плата
2017  Милорад Милинковић Председник општине 01.2017 – 75.752,02
 2017 Драган Симеуновић  Председник скупштине 01.2017 – 76.954,43
2017 Маријан Мијаиловић Заменик предс.општине 01.2017 – 73.111,83
 2017 Раде Ковачевић Помоћник предс.општине 01.2017 – 62.154,43
2017 Бојана Мршић Начелник управе 01.2017 –  02.2017
09.2017-
64.796,33
2017 Ана Пантелић ВД Начелник управе 03.2017 –  08.2017 64.796,33
2017 Здравко Перић Начелник Финансија 01.2017 – 51.474,84
 2016 Владица Марковић Председник општине 01.2016 – 06.2016  77.856,24
2016 Владан Милошевић  Председник скупштине 06.2016-12.2016 77.255,03
2016 Драган Симеуновић Председник општине 10.2016-12.2016 76.954,43
2016 Милорад Милинковић Председник општине 01.2016-12.2016 75.451,41
2016  Дејан Јевтић Заменик предс,општине 5.2016-12.2016 72.820,00
2016 Маријан Мијаиловић Заменик предс.општине 01.2016-12.2016 73.111,83
2016 Александар Иванковић Начелник управе 01.2016-7.2016 64.796,33
2016 Бојана Мршић Начелник управе 8.2016 – 12.2016 64.796,33
2016 Здравко Перић Начелник финансија 8.2016 – 12.2016 51.269,76
2016 Владимир Михаиловић Начелник финансија 01.2016 – 7.2016 53.320,55
2015 Владица Марковић Председник општине 01.2015-03.2015 77.555,66
2015 Владица Марковић Председник Скупштине 01.2015-03.2015 77.856,27
2015 Драган Симеуновић Председник општине 4.2015-12.2015 76.653,85
2015 Дејан Нешић Заменик предс.општине 01.2015-8.2015 74.276,99
2015 Маријан Мијаиловић Заменик предс.општине 9-12.2015 72.820,57
2015 Миленко Арсић Председник Скупштине 3-12.2015 76.954,45
2015 Милорад Милинковић Председник општине 6.2015-12.2015 75.150,84
2015 Небојша Петронић Начелник Управе 1.2015-6.2015 67.906,68
2015 Александар Иванковић Начелник Управе 6.2015-12.2015 64.796,44
2015 Владимир Михаиловић Начелник финансија 1.2015-12.2015 53.115,64
2014  Владица Марковић Председник општине  01.2014-12.2014  88.070,57
2014 Драган Симеуновић Председник скупштине 01.2014-12.2014 90.729,30
2014 Дејан Нешић Заменик предс.општине 01.2014-12.2014 86.305,81
2014 Небојша Петронић Начелник управе 01.2014-12.2014 75.362,77
2014 Владимир Михаиловић Начелник финансија 01.2014-12.2014 62.802,64
2013  Владица Марковић Председник општине 01.2013-12.2013 88.400,80
2013 Драган Симеуновић Председник скупштине 01.2013-12.2013 91.046,00
2013 Дејан Нешић  Заменик предс.општине 01.2013-12.2013 87.385,00
2013 Небојша Петронић Начелник управе 01.2013-12.2013 76.446,20
2013 Владимир Михаиловић Начелник финансија 01.2013-12.2013 63.592,00
2012  Владица Марковић Председник општине 01.2012-12.2012 83.510,30
2012 Миленко Арсић Председник скупштине 01.2012-12.2012 86.688,80
2012 Дејан Нешић  Заменик предс.општине 01.2012-12.2012 81.505,50
2012 Бисерка Марковић Начелник управе 01.2012-07.2012 74.018,00
2012 Небојша Петронић Начелник управе 02.2012-12.2012 71.382,30
2012 Владимир Михаиловић Начелник финансија 01.2012-12.2012 59,231,70
2012 Драган Симеуновић Председник скупштине 06.2012-12.2012 86.053,20
2011  Владица Марковић Председник општине 01.2011-12.2011 80.920,70
2011 Миленко Арсић Председник скупштине 01.2011-12.2011 89.627,70
2011 Дејан Нешић  Заменик предс.општине 01.2011-12.2011 84.690,80
2011 Бисерка Марковић Начелник управе 01.2011-12.2011 61.916,40
2011 Владимир Михаиловић Начелник финансија 07.2011-12.2011 59.042,30
2010 Мијаило Миловановић Председник општине 01.2010-12.2010 80.706,00
2010 Драган Симеуновић Председник скупштине 01.2010-12.2010 75.573,40
2010 Миленко Живковић  Заменик предс.општине 01.2010-12.2010   69,686,40
2010 Небојша Петронић Начелник управе 01.2010-08.2010 50.976,90
2010  Владица Марковић Председник општине 06.2010-12.2010 75,216,90
2010 Дејан Нешић  Заменик предс.општине 06.2010-12.2010 72.132,60
2009  Мијаило Миловановић  Председник општине   01.2009-12.2009   82.892,90
2009 Драган Симеуновић Председник скупштине  01.2009-12.2009 76.896,50
2009 Миленко Живковић  Заменик предс.општине  01.2009-12.2009 68.686,40
2009 Небојша Петронић Начелник управе  01.2009-12.2009 51.482,90
2009 Драгољуб Вулетић Начелник финансија  01.2009-12.2009 58.612,20
2008 Јанко Ђурић  Председник општине  01.2008-06.2008 129.235,40
2008 Миленко Арсић Председник скупштине 01.2008-07.2008 90.168,20
2008  Владица Марковић  Заменик предс.општине 01.2008-06.2008 90.848,20
2008 Славољуб Окановић Начелник управе 01.2008-07.2008 60.564,50
 2008  Владимир Михаиловић Начелник финансија    01.2008-06.2008  58.176,90
2008 Мијаило Миловановић  Председник општине   07.2008-12.2008 82.892,90
 2008 Драган Симеуновић  Председник скупштине   07.2008-12.2008 76.939,50 
2008 Небојша Петронић Начелник управе   07.2008-12.2008 60.097,10
2008 Драгољуб Вулетић Начелник финансија     07.2008-12.2008 58.612,20
2008 Миленко Живковић   Заменик предс.општине   11.2008-12.2008 69.028,10
2007 Јанко Ђурић   Председник општине   01.2007-12.2007 116.428,10
2007 Миленко Арсић  Председник скупштине  01.2007-12.2007 90.168,30
2007  Владица Марковић  Заменик предс.општине  01.2007-12.2007 84.158,30
2007 Славољуб Окановић Начелник управе  01.2007-12.2007 58.234,90
2007 Боривој Лазаревић Начелник финансија  01.2007-12.2007 54.182,10
2006 Јанко Ђурић  Председник општине   01.2006-12.2006 92.870,00
2006 Миленко Арсић  Председник скупштине  01.2006-12.2006 61.120,00
2006  Владица Марковић  Заменик предс.општине  01.2006-12.2006 57.031,00
2006 Славољуб Окановић Начелник управе  01.2006-12.2006 42.987,00
2006 Боривој Лазаревић Начелник финансија  01.2006-12.2006 41.676,00
2005 Јанко Ђурић  Председник општине   01.2005-12.2005 77.768,00
2005 Миленко Арсић  Председник скупштине  01.2005-12.2005 56.973,00
2005  Владица Марковић  Заменик предс.општине  01.2005-12.2005 51.767,00
2005 Славољуб Окановић Начелник управе  01.2005-12.2005 46.715,00
2005 Боривој Лазаревић Начелник финансија  01.2005-12.2005 46.279,00
2004 Славољуб Петронић  Председник општине и СО  01.2004-12.2004 36.323,30
2004 Богдан Поповић Председник извршног већа  01.2004-12.2004   34.083,50
2004 Невенка Докић Начелник управе и секретар СО  01.2004-12.2004    26.706,30
2004 Јанко Ђурић Председник општине  10.2004-12.2004 50.959,00
2004  Владица Марковић  Заменик предс.општине  10.2004-12.2004 37.935,00

 

 

 

Comments are closed.