Општина Владимирци - званичан сајт

Усвојен буџет општине Владимирци за 2022. годину

20/12/2021

Дана 20.12.2021. године, одржана је десета по реду седница Скупштине општине Владимирци.

На данашњој седници, одборници су разматрали 22 тачке дневног реда.

Једна од најважнијих тачака, која је уследила након усвајања седмог ребаланса буџета општине Владимирци за текућу годину, односила се на Предлог одлуке о буџету општине Владимирци за 2022. годину.

Буџет за наредну годину, који су одборници  на данашњој седници усвојили, добро је припремљен и испланиран, у интересу грађана општине Владимирци.

Истим су предвиђена значајна вишемилионска средства, која се односе на реализацију капиталних пројеката.

Одборници су такође усвојили и предлог Кадровског плана запослених у Општинској управи општине Владимирци за 2022. годину, који је у складу са законом донет истовремено са одлуком о буџету.

Једна од одлука која је усвојена односила се и на покретање поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Владимирци непосредном погодобом, а иста се тиче проширења сеоског гробља у Звезду.

На истој седници, одборници су донели и Одлуку о формирању јединица цивилне заштите, као и Одлуку о измени и допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Владимирци, а такође и Одлуку о образовању Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Владимирци.

Наредне тачке дневног реда, о којима се расправљало и одлучивало односиле су се на Извештаје о раду, односно Планове и програме рада корисника буџета и исти су у целости прихваћени, односно на исте је дата сагласност.

Пред одборницима се и ове године нашао Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Владимирци за 2022. годину за ЈКП „Извор“ Владимирци, као и Измењени посебан програм коришћења субвениција, али за 2021. годину за исто предузеће, на које је такође дата сагласност.

У наставку седнице, након што је констатован престанак мандата члановима скупштинског радног тела, Комисије за родну равноправност, одборници су усвојили предлог Решења о именовању председника и чланова предметне комисије са новим мандатним периодом.

Двадесета тачка дневног реда, која је једногласно усвојена, односила се на предлог Решења о разрешењу Општинске изборне комисије у сталном саставу.

Имајући у виду одредбе Закона о локалним изборима, на данашњој седници је као двадесетпрва тачка дневног реда, донето и Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу, а на основу предлога одборничких група у Скупштини општини Владимирци.

Последња тачка дневног реда, у којој су одборници учествовали, односила се на одборничка питања и иницијативе.

Данашња седница, протекла је у радној и конструктивној атмосфери.

Last modified: 20/12/2021

Comments are closed.

Општина Владимирци