Општина Владимирци - званичан сајт

Обилазак геотермалног топловода и радни састанак у општини Богатић

08/06/2021

Потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике, проф. др Зорана Михајловић данас је посетила општину Богатић.

На локацији геотермалне бушотине, дочекали су је Владан Красавац, начелник Мачванског округа, Милан Дамњановић, председник општине Богатић, као и Горан Зарић, председник општине Владимирци.

Након обиласка I фазе геотермалног топловода, са представницима министарства, уследио је заједнички састанак у општини Богатић.

На истом је Горан Зарић, председник општине Владимирци, говорио о  Пројекту за изградњу геотермалног бунара, који носи назив Пројекат примењених хидрогеолошких и геотермалних истраживања на делу територије општине Владимирци.

За овај важан пројекат, општина је у сарадњи са Рударско – геолошким факултетом у Београду израдила пројектно – техничку докуменатацију са истражним правом, а такође је исходована и дозвола за израду геотермалног бунара, која је издата од стане надлежног министарства.

„Израдом геотермалног бунара обезбедила би се боља функционалност и проширење постојећег комплекса базена у релакс центар. Затварањем базена и његовим повезивањем на геотермалну бушотину омогућило би се коришћење базена, како у летњем, тако и у зимском периоду, односно његово коришћење током целе године“, истакао је председник општине Горан Зарић и додао да се пројекат затварања базена и изградње релакс центра налази у фази идејног пројекта.

На састанку је такође било речи и о другим потенцијалима геотермалних вода, као и да се њиховим коришћењем могу створити услови за прикључење варошице на топловод, у сврху грејања, а пре свега Дома здравља, затим основне и средње школе, Предшколске установе, Дома ученика, као и саме зграде општине. Ово тим пре, јер наведене установе, углавном користе угаљ као енергент, при чему долази и до великог загађења ваздуха. На овај начин остварила би се и уштеда у буџету општине Владимирци, која иначе располаже са скромним средствима.

Председник општине је предочио и циљеве, који би били постигнути израдом геотермалног бунара.

„Формирали бисмо туристички производ на основу локално расположивих природних ресурса терена – геотермалне воде. Такође бисмо подстакли и повећање запослења локалног становништва. Подигли бисмо свеопшти квалитет живота на подручју општине Владимирци, кроз коришћење обновљивих извора енергије, у смислу еколошки прихватљивих енергетских извора енергије, како би се смањила емисија штетних гасова“, навео је председник.

Потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике, проф. др Зорана Михајловић на састанку данас одржаном, најавила је и финансијску подршку на име обезбеђења средстава за истражну бушотину, у овој години.

Пројекат о којем је такође било речи је и пројекат постављања соларних панела на извориштима Риђаке и Суво Село.

„Реализацијом овог пројекта остварила би се уштеда, када су у питању трошкови електричне енергије, која се користи за напајање изворишта здраве пијаће воде општине Владимирци, дела општине Коцељева, као и једног дела града Шапца“, истакао је Зарић и додао да годишњи рачун за електричну енергију, који се испоставља Јавном комуналном предузећу „Извор“ Владимирци износи 20 милиона динара.

Постављањем соларних панела, трошкови електричне енергије били би знатно смањени и на тај начин би Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци могло самостално да обавља своју делатност, без субвенција које добија од стране општине и средстава текуће буџетске резерве Министарства финансија.

Last modified: 08/06/2021

Comments are closed.