Општина Владимирци - званичан сајт

Председник општине Владимирци обишао биомасни центар у Словенији

05/11/2021

Дана, 04.11.2021.године, председник општине Владимирци, Горан Зарић, обишао је Биомасин биомасни центар „Назарје“ који се налази у Словенији.

Обновљиви извори енергије и еколошко грејање је приоритет. Основна делатност  Биомасиног биомасног центра Назарје (ББЦ Назарје) је прерада дрвета у енергетске сврхе. Визија је усмерена на обезбеђивање најсавременије технологије која ће омогућити фокусирање на дугорочно ефикасно, економично и приступачно грејање, а пре свега очување природе каква нам је дата.

Истовремено грејање више објеката са уграђеним топлотним станицама и топловодном мрежом са прикључком на заједничку котларницу одвија се преко једног ложишта и одговарајућим котловима на биомасу називних снага од 100 кВ до неколико МВ. Систем топлотне снаге ради током целе године, а струја је делом за њихову потрошњу.

Компанија успешно сарађује са многим пројектантским и инсталатерским кућама у проналажењу оптималних решења за грејање нових објеката, као и у енергетској санацији постојећих објеката, од једнопородичних кућа до вишестамбених насеља, јавних и индустријских зграда и система даљинског грејања. Поред система даљинског грејања, пројектовани су и реализовани велики број система даљинског грејања за друге инвеститоре са уграђеним котловима различитих капацитета.

Председник општине Владимирци, Горан Зарић, обишао је и Фролинг котлове на биомасу снаге од 7 до 1000 кV, а у блиској будућности ће људи  из управе овог Биомасиног биомасног центра Назарје (ББЦ Назарје) посетити општину Владимирци.

Значај њихове посете општини Владимирци, која је најављена од стране њихових представника, огледаће се кроз постизање сарадње у смислу обезбеђивања оваквог вида грејања на биомасу Општинској управи општине Владимирци, школи и Дому здравља Владимирци са акцентом на очување природе.

Last modified: 05/11/2021

Comments are closed.

Општина Владимирци