Општина Владимирци - званичан сајт

Председник општине

  • ГОРАН ЗАРИЋ

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

    E-mail: predsednikopstine@vladimirci.org.rs
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Comments are closed.

Општина Владимирци