Општина Владимирци - званичан сајт

Општинско веће

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

1. МИЛИНКОВИЋ МИЛОРАД – ВУЧЕВИЦА

2. МИЈАИЛОВИЋ МАРИЈАН – МАТИЈЕВАЦ

3. ЈОВИЧИЋ МИЛОШ – БЕЉИН

4. ЋОСИЋ РАДОВАН – ВЛАДИМИРЦИ СЕЛО

5. МАНДИЋ СТЕФАН – ВЛАДИМИРЦИ, ЦЕРСКА 30

6. АЈДАРИЋ СЛАЂАНА – ЗВЕЗД

7. ПАЛЕЖЕВИЋ МИРОСЛАВ – ПРОВО

8. ПАВЛОВИЋ ПРЕДРАГ – ВЛАДИМИРЦИ

9. МАРКОВИЋ ДЕЈАН – МРОВСКА

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА,РАДНЕ ОДНОСЕ, ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

решење бр. 02-17/16-I од 20.05.2016. године
решење бр. 02-73/16-I од 30.09.2016. године
решење бр. 02-106/16-I од 25.10.2016. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 12/16, 25/16 и 28/16)

Драган Симеуновић ут Трбушца, председник
Раде Ковачевић из Владимираца, члан
Маријан Мијаиловић из Матијевца, члан
Славољуб Савић из Владимираца, члан
Небојша Цветковић из Месараца, члан

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА

решење бр. 02-20/16-I од 24.06.2016.године
решење бр. 02-87/16-I од 25.10.2016. године

(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 18/16 и 28/16)

Славица Живковић из Дебрца – председник
Бранимир Ковачевић из Јаловика – члан
Маријана Атић из Скупљена – члан

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И
НОРМАТИВНА АКТА

решење бр. 02-19/16-I од 24.06.2016.године
решење бр. 02-88/16-I од 25.10.2016. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 18/16 и 28/16)

Ивица Кнежевић из Прова – председник
Александра Крстић из Владимираца – члан
Стефан Гавриловић из Владимираца – члан
Љиљана Ћосић из села Владимирци – члан
Милета Јеличић из Вукошића – члан

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ

решење бр. 02-18/16-I од 24.06.2016.године
решење бр. 02-89/16-I од 25.10.2016. године

(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 18/16 и 28/16)

Лепосава Ђинић из Крнула – председник
Стана Ајдуковић из Крнића – члан
Славица Живковић из Дебрца – члан

САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

решење бр. 02-22/16-I од 24.06.2016.године
решење бр. 02-85/16-I од 25.10.2016. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 18/16 и 28/16)

Драган Симеуновић из Трбушца – председник
Драган Петровић из Владимираца – члан
Марина Врбић из Бобовика – члан
Душан Анић из Владимираца – члан
Горан Зарић из Белотића – члан

 САВЕТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

решење бр. 02-21/16-I од 24.06.2016.године
решење бр. 02-86/16-I од 25.10.2016. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 18/16 и 28/16)

Владан Милошевић из Владимираца – председник
Милан Павловић из Крнула – члан
Љиљана Миловановић из Меховина – члан
Горан Зарић из Белотића – члан
Здравко Перић из Дебрца – члан

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

–      решење бр. 02-3/13-I од 04.03.2013. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 3/13 )
–     решење бр. 02-38/13- I од 29.11.2013. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 22/13)

решење бр. 02-15/14-I од 14.03.2014.године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/14)

решење бр. 02-3/16-I од 18.02.2016.године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 2/16)

 

МИОМИРА ВАСОВИЋ из Шапца- председник
МИРЈАНА ВАШУТ из Сремске Митровице- члан
ДРАГАН ПЕТРОВИЋ из Владимираца- члан
СЛАВКО НИКОЛИЋ из Шапца- члан
ЗОРИЦА ШИМИЋ из Шапца – члан

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У СТАЛНОМ САСТАВУ

–        решење бр. 013-29/16-I од 30.05.2016. године
(„Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 14/16)

Павловић Стојадин, дипл. правник – председник – на предлог одборничке групе СНС
Пантелић Ана, дипл. правник – заменик председника – на предлог одборничке групе СНС

Пантелић Мирко – члан – на предлог одборничке групе СНС
Михаиловић Горан – заменик члана – на предлог одборничке групе СНС

Зарић Драган – члан – на предлог одборничке групе СНС
Ранковић Зоран – заменик члана – на предлог одборничке групе СНС

Крстић Александра  – члан – на предлог одборничке групе СНС
Симеуновић Аца – заменик члана – на предлог одборничке групе СНС

Вуковић Милош – члан – на предлог одборничке групе СНС
Савић Славица – заменик члана – на предлог одборничке групе СНС

Влајковић Дарко – члан – на предлог одборничке групе СНС
Жижић Гордана – заменик члана – на предлог одборничке групе СНС

Мирковић Ђорђе из Матијевца – члан -на предлог одборничке групе ДС Владимирци
Ловчевић Миодраг из Дебрца – заменик члана – на предлог одборничке групе ДС Владимирци

Нешић Снежана, дипл. правник из Јаловика – члан – на предлог одборничке групе „Завршимо започето“
Атић Бранислава, дипл. правник из Скупљена – заменик члана – на предлог одборничке групе „Завршимо започето“

Чолић Маријета из Јаловика – члан -на предлог одборничке групе Небојша Петронић – ЈС – Маријан Шевић
Илић Зоран из Матијевца – заменик члана – на предлог одборничке групе Небојша Петронић – ЈС – Маријан Шевић

Обрадовић Јелица из Бобовика – члан – на предлог одборничке групе СПС Владимирци
Павловић Маринко из Крнула – заменик члана – на предлог одборничке групе СПС Владимирци

Ружић Александра – члан – на предлог одборничке групе ДС Владимирци
Гашић Ивица  – заменик члана – на предлог одборничке групе ДС Владимирци

Иванковић Александар, дипл. правник из Владимираца – секретар
Миловановић Иван, дипл. правник из Бобовика – заменик секретара

Comments are closed.