Општина Владимирци - званичан сајт

ОБАВЕШТЕЊЕ

04/10/2019

Општинска управа општине Владимирци – Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове,, на основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник Републике Србије”, бр. 130/5 и 36/9), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо јавност да је Сретен Зарић из Белотића општина Владимирци, овом одељењу подено захтев за процену утицаја на животну средину за пројекат изградње економски објекат за узгој домаћих животиња – оваца ,на кат. парцели бр. 288/5 К.О Белотић, Општина Владимирци.
Заинтресовани органи , могу извршити увид у Одељењу за Урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове, Општинске управе општине Владимирци, ул. Светог Саве бр.34, сваким радним даном од 08,00 до 09,30 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Преузми фајл

Last modified: 04/10/2019

Comments are closed.

%d bloggers like this: