Општина Владимирци - званичан сајт

Набављена опрема за управљање комуналним отпадом

21/09/2022

Општина Владимирци, једна је од шест пилот општина у пројекту ,,Општина са нула отпада“ у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина. Удружење ,,Инжењери заштите животне средине“ из Новог Сада и Ценер 21 из Сарајева су партнери на пројекту, на основу којег је набављена опрема за управљање комуналним отпадом. Пројекат кофинансира Европска унија, а вредност опреме износи око 30 хиљада еура, уз учешће општине Владимирци у финансирању набављене опреме.

У претходном периоду на основу потписаног споразума са општином Владимирци предвиђено је да се изради ГИС мапа са локацијама дивљих депонија, уради инвестиционо-техничка документација, очисти дивља депонија, као и да се набави опрема за побољшање услуга управљања отпадом и повећања рециклирања која подразумева набавку контејнера, канти и компостера за одвојено сакупљање отпада, односно увођење примарне селекције отпада.

У општини Владимирци пилот подручје за увођење примарне селекције биће варошица и за ту намену допремљено је 300 канти за мешани отпад, 300 канти за амбалажни отпад, као и 300 компостера за биоразградиви отпад. Сва опрема биће подељена индивидуалним домаћинствима у пилот подручју. На овај начин смањиће се количина отпада који се депонује, а онај отпад који може да се рециклира, рециклираће се.

Last modified: 21/09/2022

Comments are closed.

Општина Владимирци