Општина Владимирци - званичан сајт

Јавно комунално предузеће ,,Градска чистоћа“ донирало камион-смећар oпштини Владимирци

02/11/2021

Јавно комунално предузеће ,,Градска чистоћа“ Београд донирало је oпштини Владимирци камион-смећар марке Мерцедес регистарских ознака BG1274-XZ.

Камион је уступљен на коришћење без накнаде на основу Уговора који је закључен дана 2. новембра 2021. године између директора ЈКП ,,Градска чистоћа“ Београд Марка Попадића и председника општине Владимирци Горана Зарића.

У претходном периоду општина Владимирци упутила је захтев ЈКП ,,Градска чистоћа“ да уступе на коришћење камион-смећар, што је сада и реализовано.

Добијањем овог возила решиће се проблем превоза комуналног отпада, јер до сада један камион није могао да постигне да одвози сав комунални отпад, а то је онемогућавало постављање и већег броја контејнера у свим насељеним местима.

На овај начин створиће се услови за постављање већег броја контејнера у наредном периоду и тако ће се спречити стварање дивљих депонија, насељена места на територији општине Владимирци биће чистија и уређенија, а самим  тим допринеће се и очувању животне средине.

Last modified: 02/11/2021

Comments are closed.

Општина Владимирци