Општина Владимирци - званичан сајт

Јавне набавке

28.11.2023.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ У САСТАВУ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИМИРЦИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ, РБЈН 97/2023 – Преузми фајл

07.11.2023.
Допуна Плана јавних набавки за 2023. годину oпштинске управе општине ВладимирциПреузми фајл

26.10.2023.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ II ФАЗА -ФК СЛОГА 1949 МАТИЈЕВАЦ, РБЈН 86/2023 – Преузми фајл

23.10.2023.
Допуна Плана јавних набавки за 2023. годину oпштинске управе општине ВладимирциПреузми фајл

16.10.2023.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
УРЕЂЕЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ У 2023. ГОДИНИ, РБЈН 80/2023 – Преузми фајл

13.10.2023.
Допуна Плана јавних набавки за 2023. годину oпштинске управе општине ВладимирциПреузми фајл

23.09.2023.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА, РБЈН 74/2023 – Преузми фајл

18.09.2023.
Допуна Плана јавних набавки за 2023. годину oпштинске управе општине ВладимирциПреузми фајл

23.08.2023.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
САНАЦИЈА И КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ ЗГРАДЕ БИВШЕГ СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА У КОЈУ ЈЕ СМЕШТЕНА БИБЛИОТЕКА ”ДИША АТИЋ“-ФАЗА 2
, РБЈН 62/2023 – Преузми фајл

18.08.2023.
Измена Плана јавних набавки за 2023. годину oпштинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

16.08.2023.

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
“НАБАВКА САДНИЦА ВОЋА”
, РБЈН 60/2023 – Преузми фајл

15.08.2023.
Измена Плана јавних набавки за 2023. годину oпштинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

31.07.2023.

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
“ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024 ГОДИНИ”
, РБЈН 57/2023 – Преузми фајл

26.07.2023.
Измена Плана јавних набавки за 2023. годину oпштинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

25.07.2023.

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
“НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА  МОТОРНИХ ВОЗИЛА”
, РБЈН 54/2023 – Преузми фајл

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА КОД ШКОЛЕ У ЈАЛОВИКУ И БЕЛОТИЋУ”, РБЈН 53/2023 – Преузми фајл

24.07.2023.
Допуна Плана јавних набавки за 2023. годину oпштинске управе општине ВладимирциПреузми фајл

13.07.2023.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
“ИЗГРАДЊА НОВЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ”,
РБЈН 51/2023.- Преузми фајл

29.06.2023.
Измена Плана јавних набавки за 2023. годину oпштинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

01.06.2023.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
“НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ”,
РБЈН 44/2023.- Преузми фајл

22.03.2023.
Допуна Плана јавних набавки за 2023. годину oпштинске управе општине ВладимирциПреузми фајл

11.01.2023.
План јавних набавки за 2023. годину Општинске управе општине Владимирци –
Преузми фајл

15.09.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНИХ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ“,  РБЈН 47/2022 – Преузми фајл

12.09.2022.
Допуна Плана јавних набавки за 2022. годину oпштинске управе општине ВладимирциПреузми фајл

21.07.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
“ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023 ГОДИНИ”,  РБЈН 41/2022 – Преузми фајл

15.07.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
ЗАНАТСКО-ГРАЂЕВИНСКИ И КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ КРОВНОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ БИВШЕГ СРЕСКОГ НАЧЕЛСТВА У ВЛАДИМИРЦИМА”Преузми фајл

14.07.2022.
Допуна Плана јавних набавки за 2022. годину oпштинске управе општине ВладимирциПреузми фајл

28.06.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА  МОТОРНИХ ВОЗИЛА”,РБЈН 38/2022 – Преузми фајл

08.06.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА на к.п. број 277 КО ВЛАДИМИРЦИ У ПАРКОВСКУ ПОВРШИНУ /ЕТНО ПАРК/”,РБЈН 34/2022 – Преузми фајл

01.06.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
“НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ”,
РБЈН 36/2022.- Преузми фајл

24.05.2022.
Допуна Плана јавних набавки за 2022. годину oпштинске управе општине ВладимирциПреузми фај

27.04.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
“ОДРЖАВАЊЕ БАНКИНА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА”,
РБЈН 31/2022- Преузми фајл

02.03.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
“НАБАВКА САДНИЦА ВОЋА”
РБЈН 20/2022 – Преузми фајл

01.03.2022.
Измена Плана јавних набавки за 2022. годину Општинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

11.02.2022.
Измена Плана јавних набавки за 2022. годину Општинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

01.02.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
НАБАВКА И УГРАДЊА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА“, РБЈН 7/2022 – Преузми фајл

31.01.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ЛОКАЛНИХ  ПУТЕВА АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ“, РБЈН 6/2022 – Преузми фајл

26.01.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА“ РБЈН 3/2022 – Преузми фајл

15.01.2022.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
НАБАВКА АГРЕГАТА КАМЕНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА“ РБЈН 02/2022 – Преузми фајл

12.01.2022.
План јавних набавки за 2022. годину Општинске управе општине Владимирци –
Преузми фајл

09.11.2021.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
НАБАВКА АДРЕСНИХ ТАБЛИЦА И КУЋНИХ БРОЈЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, РБЈН 63/2021 – Преузми фајл

13.10.2021.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
НАБАВКА АДРЕСНИХ ТАБЛИЦА И КУЋНИХ БРОЈЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ, РБЈН 59/2021 Преузми фајл

01.10.2021.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ,РБЈН 57/2021 – Преузми фајл

23.09.2021.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ВРТИЋА „СУНЦОКРЕТИ“ ДЕБРЦ ,РБЈН 55/2021Преузми фајл

13.09.2021.
Допуна Плана јавних набавки за 2021. годину Општинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

03.09.2021.
Обавештење о покретању јавне набавке
„УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА РЕКЕ ВРБИЋАНКЕ СА ПАРКОВСКОМ
ПОВРШИНОМ” на катастарској парцели бр. 717/2 КО Владимирци, 282,409/3,413/9 и део 409/2 КО Бобовик,РБЈН 51/2021 – Преузми фајл

16.08.2021.
Допуна Плана јавних набавки за 2021. годину Општинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

05.08.2021.
Обавештење о покретању јавне набавке
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 ГОДИНИ“ РБЈН 50/2021. – Преузми фајл

03.08.2021.
Допуна Плана јавних набавки за 2021. годину Општинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

20.07.2021.
Обавештење о покретању јавне набавке
“ИЗГРАДЊА ПЕТ КУЋА ЗА ПОРОДИЦЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ИЗ ВИНЧЕ” Преузми фајл

16.07.2021.
Обавештење о покретању јавне набавке
НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА 10 ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ” – Преузми фајл

15.07.2021.
Допуна Плана јавних набавки за 2021. годину Општинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

14.06.2021.
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
“НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ” РБЈН 39/2021.Преузми фајл

14.06.2021.
Измена Плана јавних набавки за 2021. годину Општинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

10.05.2021.
Допуна Плана јавних набавки за 2021. годину Општинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

09.04.2021
Обавештење о покретању поступка јавне набавке
„КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА“ РБЈН 19/2021. Преузми фајл

03.03.2021.
Правилник о ближем уређивању поступка набавки – Скупштина општине Владимирци – Преузми фајл

02.03.2021

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
„НАБАВКА АГРЕГАТА КАМЕНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА“ РБЈН 14/2021Преузми фајл

17.02.2021

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
НАБАВКА И УГРАДЊА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА, РБЈН 12/2021. Преузми фајл

Правилник о ближем уређивању поступка набавки -Председник општине – Преузми фајл

Правилник о ближем уређивању поступка набавки -Општинска управа – Преузми фајл

Обавештење о покретању поступка јавне набавке
„ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА“ РБЈН 1/2021.Преузми фајл

ЧЕТВРТАК 21.01.2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – Преузми фајл

НАБАВКА ДВА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕРЕНСКИХ ПОСЕТА

 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 34/2020

СРЕДА: 28.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

УТОРАК: 20.10.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК: 08.10.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


Предмет јавне набавке: ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

Среда: 09.09.2020.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – Преузми фајл


Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА 38/2020

ПЕТАК: 24.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

УТОРАК: 14.07.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ПЕТАК: 03.07.2020.

МИШЉЕЊЕ УЈН ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА – Преузми фајл

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Преузми фајл


РАД ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УРЕЂЕЊУ,РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ПОПРАВЦИ АТАРСКИХ И ПОЉСКИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 37/2020

ПЕТАК: 24.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК: 16.07.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

УТОРАК: 14.07.2020.

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК: 09.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

УТОРАК: 07.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

СРЕДА: 01.07.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА ,ПРЕВОЗ И УГРАДЊА КАМЕНА II КЛАСЕ-НЕДЕКЛАРИСАН ПРОИЗВОД

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 36 /2020

ПОНЕДЕЉАК: 10.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК: 16.07.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

СРЕДА: 08.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Преузми фајл

УТОРАК: 30.06.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА УГЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ,ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 35/2020

СРЕДА: 19.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

УТОРАК: 21.07.2020.

Одлука о додели уговора- Преузми фајл

ПЕТАК: 10.07.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НАМЕЊЕНОГ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 33/2020

ПЕТАК: 17.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК: 09.07.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК: 29.06.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 27/2020

ПЕТАК: 03.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору –Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК: 15.06.2020.

Одлука о додели уговора- Преузми фајл

УТОРАК: 02.06.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 26/2020

Среда: 08.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

Четвртак: 02.07.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл 

Среда: 24.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

Додатне информације и појашњења за јавну набавку ЈНРВ 26/2020 – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

Петак: 29.05.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 22/2020

УТОРАК: 29.09.2020.

Одлука о измени уговора о јавној набавци – Преузми фајл

УТОРАК: 14.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Петак: 26.06.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Среда: 10.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

Четвртак: 28.05.2020.

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

Четвртак: 21.05.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


ОДРЖАВАЊЕ БАНКИНА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 21/2020

Петак: 31.07.2020.

Одлука о измени уговора – Преузми фајл

Понедељак: 01.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

Среда: 27.05.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Петак: 22.05.2020.

ПОЈАШЊЕЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

Петак: 15.05.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 20/2020

Четвртак: 04.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Уторак: 26.05.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Четвртак: 14.05.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 18/2020

Понедељак: 04.05.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

СРЕДА: 22.04.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Понедељак: 13.04.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА

Четвртак 30.04.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

Четвртак 09.04.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Понедељак 09.03.2020.

Обавештење о покретању набавке – Преузми фајл

Конкурсна документација – Преузми фајл


КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   15/2020

Петак: 27.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

Понедељак: 16.03.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Четвртак: 05.03.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА И УГРАДЊА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 14/2020

Уторак: 26.05.2020.

Одлука о измени уговора о јавној набавци – Преузми фајл

Уторак: 07.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Среда: 18.03.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Среда: 11.03.2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

Уторак: 03.03.2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Четвртак: 19.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

Среда: 04.03.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Среда: 26.02.2020.

ПОЈАШЊЕЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

Петак: 21.02.2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА ЛЕД СВЕТИЉКИ И ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 6/2020

Петак: 19.06.2020.

Одлука о измени уговора – Преузми фајл

Четвртак: 05.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Уторак 25.02.2020.

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Уторак 18.02.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА – Преузми фајл

ПОЈАШЊЕЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

Петак: 14.02.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА – Преузми фајл

ПОЈАШЊЕЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

Петак: 14.02.2020

ПОЈАШЊЕЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

Петак: 07.02.2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА   АГРЕГАТА КАМЕНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

 РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  1/2020

Уторак: 25.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Петак: 21.02.2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Преузми фајл

Понедељак: 27.01.2020

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Преузми фајл

Понедељак: 20.01.2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

 


Јавне набавке из 2019 године

Јавне набавке из 2018 године

Јавне набавке из 2017 године

Јавне набавке из 2016 године

Јавне набавке из 2015 године

Јавне набавке из 2014 године

Јавне набавке из 2013 године


Comments are closed.

Општина Владимирци