Општина Владимирци - званичан сајт

Јавне набавке 2019

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ  ТЕЛЕФОНИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 40/2019

Уторак: 26.11.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Преузми фајл

Среда: 06.11.2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Преузми фајл

Петак: 25.10.2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


 

УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 39/2019

СРЕДА: 30.10.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Преузми фајл

Уторак: 29.10.2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Преузми фајл

Петак: 18.10.2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ II ФАЗА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   38/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Преузми фајл

Среда: 30.10.2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Преузми фајл

Среда: 23.10.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

Среда: 16.10.2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

 


НАБАВКА ДОБАРА НАМЕЊЕНИХ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 37/2019

Уторак 05.11.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

Понедељак: 28.10.2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Преузми фајл

Среда: 16.10.2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


 

НАБАВКА УГЉА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019/2020

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 36/2019

Понедељак: 21.10.2019
Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Четвртак: 10.10.2019

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Среда: 02.10.2019

Обавештење о продужењу рока 3 – Преузми фајл
Измена конкурсне докментације – Преузми фајл

Уторак: 01.10.2019

Појашњење 2: Преузми фајл
Обавештење о продужењу рока 2 – Преузми фајл
Измена конкурсне докментације – Преузми фајл

Понедељак: 30.09.2019

Појашњење конкурса: Преузми фајл

Петак. 27.09.2019

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Обавештење о продужењу рока – Преузми фајл
Измена конкурсне докментације – Преузми фајл

Четвртак 19.09.2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ДЕЛА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 34/2019

Среда: 14.11.2019

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – Преузми фајл

Четвртак: 17.10.2019

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Четвртак: 08.10.2019

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Уторак: 24.09.2019

Додатне информације и измена конкурсне документације:
Конкурсна питања 2 – Преузми фајл

Четвртак 12.09.2019

Додатне информације и измена конкурсне документације:
Конкурсна питања 1 – Преузми фајл
Измена конкурнсе документације – Преузми фајл

Уторак 03.09.2019

Измена конкурсне документације – Преузми фајл
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

 


НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НАМЕЊЕНОГ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 33/2019

Петак – 20.09.2019

 

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Среда – 14.08.2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Преузми фајл
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВИ ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА У ЈАЗОВНИКУ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 32/2019

Петак – 23.08.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ о  закљученом уговору – Преузми фајл

Понедељак – 13.08.2019

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Понедељак – 05.08.2019. –

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда – Преузми фајл
Измена конкурсне документације – Преузми фајл

Уторак – 23.07.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА НАБАВКА ЛЕД СВЕТИЉКИ И ОПРЕМЕ

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 31/2019

Четвртак – 22.08.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

Четвртак – 08.08.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ о додели уговора – Преузми фајл

СРЕДА – 31.07.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права – Преузми фајл

Петак – 26.07.2019 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл
Питања и одговори 1 – Преузми фајл
Питања и одговори 2 – Преузми фајл
Питања и одговори 3 – Преузми фајл
Питања и одговори 4 – Преузми фајл

Понедељак – 23.07.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА: ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 29/2019

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Среда – 17.07.2019 –

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Преузми фајл

Уторак – 09.07.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


Набавка услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 25/2019

Уторак – 23.07.2019 –

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Преузми фајл

Уторак – 16.07.2019 –

ОДЛУКА о додели уговора – Преузми фајл


Петак – 05.07.2019 –

МИШЉЕЊЕ управе за ЈВН – Преузми фајл

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Преузми фајл


НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 28/2019

Понедељак – 22.07.2019 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајл

Уторак – 16.07.2019 –

ОДЛУКА о додели уговораПреузми фајл

Четвртак – 04.07.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Преузми фајл


НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 22/2019
Среда – 29.05.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл
ПОЈАШЊЕЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 22/2019Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузми фајл

Понедељак – 10.06.2019 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Среда – 26.06.2019-

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Преузми фајлНАБАВКА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  20/2019

Среда – 03.07.2019 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору Преузми фајл

СРЕДА – 19.06. 2019 –

ОДЛУКА о додели уговора за набавку – Преузми фајл

ПЕТАК – 10.06.2019 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понудаПреузми фајл

ИЗМЕНА конкурсне документације за јавну набавку – Преузми фајл

ПЕТАК – 17.05.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузмми фајл


ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ПРОШИРЕЊА
ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА „РИЂАКЕ – СКУПЉЕН – ПРОВО“ ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 18/2019

ПОНЕДЕЉАК – 06.05.2019 –

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

ПЕТАК – 26.04.2019 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

УТОРАК – 16.04.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузми фајл


НАБАВКА ЛЕД СИЈАЛИЦА И ОПРЕМЕ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 17/2019

УТОРАК – 16.07.2019-

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 08.07.2019-

ОДЛУКА о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора о јавној набавци  – Преузми фајл

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке мале вредности – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 01.07.2019 –

ОДЛУКА о додели уговора – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 17.06.2019 –

ПОЈАШЊЕЊА ВЕЗАНА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 17/2019Преузми фајл

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понудаПреузми фајл

ИЗМЕНА конкурсне документације за јавну набавку – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 13.06.2019 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – Преузми фајл

ИЗМЕНА конкурсне документације за јавну набавку – Преузми фајл

СУБОТА – 20.04.2019 –

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права – Преузми фајл

ПЕТАК – 19.04.2019 –

Питања и одговори 3 – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 18.04.2019 –

Питања и одговори 2 – Преузми фајл

Среда – 17.04.2019 –

Питања и одговори – Преузми фајл

ПЕТАК – 12.04.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузми фајл


РАД ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УРЕЂЕЊУ,РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ПОПРАВЦИ АТАРСКИХ И ПОЉСКИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 16/2019

СРЕДА – 20.11.2019 –

Одлука о измени уговора у јавној набавци – Преузми фајл

ПЕТАК – 26.04.2019 –

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 11.04.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузми фајл


НАБАВКА ,ПРЕВОЗ И УГРАДЊА КАМЕНА II КЛАСЕ-НЕДЕКЛАРИСАН ПРОИЗВОД

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 15 /2019

СРЕДА – 20.11.2019 –

Одлука о измени уговора о јавној набавци – Преузми фајл

ПЕТАК – 26.04.2019 –

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 11.04.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузми фајл


УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 13/2019

ПЕТАК – 26.04.2019 –

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Понедељак – 22.04.2019 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Среда – 10.04.2019 –

Обавештење о продужењу рока – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

Уторак – 09.04.2019 –

Питања и одговори – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

Уторак – 09.04.2019 –

Обавештење о продужењу рока – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

ПЕТАК- 05.04.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузми фајл


ОДРЖАВАЊЕ БАНКИНА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 12/2019

ОДЛУКА о измени уговора – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 15.04.2019 –

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 11.04.2019 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 01.04.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузми фајл


НАБАВКА И УГРАДЊА ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 10/2019

ЧЕТВРТАК – 21.03.2019 –

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

ЧЕТВРТАК – 14.03.2019 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

УТОРАК – 05.03.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузми фајл


КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 9/2019

Петак – 19.07.2019

Одлука о измени уговора о јавној набавци – Преузми фајл

Уторак – 02.04.2019 –

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

Среда – 20.03.2019 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

Среда – 06.03.2019 –

Обавештење о продужењу рока – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 04.03.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузми фајл


НАБАВКА И ПРЕВОЗ АГРЕГАТА КАМЕНА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 8 /2019

СРЕДА – 11.09.2019 –

Одлука о измени уговора јавне набавке – Преузми фајл

Среда – 10.04.2019 –

Обавештење о закљученом уговору – Преузми фајл

ПОНЕДЕЉАК – 01.04.2019 –

Одлука о додели уговора – Преузми фајл

ПЕТАК- 22.03.2019 –

Обавештење о продужењу рока – Преузми фајл

Измена конкурсне документације – Преузми фајл

ПЕТАК- 22.02.2019 –

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Преузми фајл

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ –  Преузми фајл

Comments are closed.