Општина Владимирци - званичан сајт

Инспектор за саобраћај и путеве

ИНСПЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ: 

ЖИВАДИН ПАНТЕЛИЋ – Teл: 015/513-605
e-mail: inspekcijazasaobracajiputeve@vladimirci.org.rs

 

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве општинске ураве општине Владимирци за 2022. годину – Преузми фајл

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину – Преузми фајл

Позитивно мишљење на Предлог годишњег плана инспекцијског надзора за 2023. годину инспекцији за саобраћај и путеве општинске управе општине Владимирци – Преузми фајл

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ВРШЕЊА ДРУГИХ ШТЕТНИХ РАДЊИ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ ПУТЕВА – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЧА ЈАВНОГ ПУТА НА ЗАШТИТИ ПУТЕВА – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА – Преузми фајл

КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ – Преузми фајл

Comments are closed.

Општина Владимирци