Општина Владимирци - званичан сајт

Инспекције

ОПШТИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

 

1.ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

_____________________________________________

2. ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:
ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН – Tel: 015/513-605

3, КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР: 
ЖИВАНОВИЋ ДУШАН

4. ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР:
КОСАНОВИЋ ЈОВИЦА

5. ИНСПЕКТОР ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ: 
ЈЕРЕМИЋ СЛАВКО – Tel: 015/513-605

ТЕЛЕФОН: 015/513-141, ТЕЛ/ФАХ: 015/513-146

Comments are closed.