Општина Владимирци - званичан сајт

Географски положај

Општину Владимирци чини 29 насељених места чији је географски, привредни, културни и административни центар варошица Владимирци. На подручју Општине према последњем попису из 2011. године живи 18.785 становника у 6.026 домаћинства.  Владимирци су изразито пољопривредна општина и на њеном подручју пољопривредне површине заузимају 28.298 ха или 81% од укупне површине Општине, од чега ораничне површине заузимају 22.700 ха. Територија Општине је благо заталасана са просечном надморском висином од око 100 м и умерено континенталном климом. Највећи део површине је 4. и 5. бонитетне класе.

БРОЈ СТАНОВНИКА И ДОМАЋИНСТАВА У ОПШТИНИ ВЛАДИМИРЦИ
ПО ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ИЗ 2011. ГОДИНЕ –Преузми табелу

 

Карта општине

 

Comments are closed.

Општина Владимирци