Општина Владимирци - званичан сајт

Географски положај

Општину Владимирци чини 29 насељених места чији је географски,привредни,културни и административни центар варошица Владимирци. На подручју Општине према попису из 2002.године живи 20.373 становника у 6.834 домаћинства од чега је преко 16.000 пољопривредног становништва. Владимирци су изразито поЉопривредна општина и на њеном подручју пољопривредне површине заузимају 28.298 ха или 81%од укупне површине Општине,од чега ораничне површине заузимају 22.700 ха. Територија Општине је благо заталасана са просечном надморском висином од око 100 м и умереноконтиненталном климом. Највећи део површине је 4. и 5. бонитетне класе.

 

Comments are closed.