Општина Владимирци - званичан сајт

ЈКП ,,Извор“ Владимирци дана, 13.10.2020. године спровешће следеће радове:

13/10/2020

ЈКП ,,Извор“ Владимирци дана, 13.10.2020. године спровешће следеће радове: радове на поновном успостављању система водоснабдевања за потрошаче који се снабдевају водом са изворишта Суво Село, након поновног успостављања снабдевања електричном енергијом на изворишту водоснабдевања Суво Село. Затим, радови на редовном одржавању водоводне мреже и поправке евидентираних кварова. Вршиће пражњење посуда за смеће и одвожење смећа на депонију комуналног отпада комуналним трактором у времену од 8 до 18 часова. Исто тако, спровешће се редовне активности на очитавању водомера потрошача и подели обрачуна и опомена пред утужење и искључење са водоводне мреже.

Last modified: 13/10/2020

Comments are closed.