Општина Владимирци - званичан сајт

Усвојен буџет општине Владимирци за 2021. годину

18/12/2020

Дана 18.12.2020. године, у сали Дома културе у Владимирцима, одржана је трећа по реду редовна седница Скупштине општине Владимирци.

Након што је констатован кворум за рад и пуноважно одлучивање, одборници су се изјашњавали о 19. тачака дневног реда, док је 20. тачка била предвиђена за одборничка питања и иницијативе.

Једна од најважнијих тачака дневног реда данашње седнице Скупштине општине Владимирци, односила се на Предлог Одлуке о буџету општине Владимирци за 2021. годину.

Одлуком о буџету општине Владимирци за 2021. годину предвиђено је остварење укупних прихода и примања у износу од 460.613.382,00 динара и остварење укупних расхода и издатака у износу од 456.473.382,00 динара, што чини укупан фискални суфицит у износу од 4.140.000,00 динара.

Председник општине Горан Зарић у делу свог излагања, одборницима је представио капиталне пројекте, који су планирани за наредну 2021. годину, са циљем даљег развоја општине Владимирци.

Наведени су, као најважнији изградња цевовода до насељеног места Прово, затим Пројектно планирање под којим се подразумева израда пројеката, ради конкурисања за средства код надлежних Министарстава и Међународних организација.

У плану је и реализација капиталног пројекта Зграде за социјално становање у варошици Владимирци.

За асфалтирање локалних путева, ћуприја и тротоара, у наредној години, опредељена су средства у износу од 13.723.000,00 динара.

У циљу заштите животне средине, буџетом за наредну годину, предвиђена је и набавка контејнера, који ће се распоредити по околним Месним заједницама. За набавку ових добара, предвиђено је 1.080.000,00 динара.

На истој је такође изгласан и Предлог кадровског плана запослених у Општинској управи општине Владимирци за 2021. годину, којим је утврђен постојећи број запослених и планиран број запослених у наредној години.

На данашњој седници, одборници су усвојили и Предлог одлуке о трећем ребалансу буџета општине Владимирци за 2020. годину.

Одборници су такође, на данашњој седници усвојили и Предлог одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Владимирци непосредном погодбом, ради изградње улице и за потребе формирања јавне површине. Овом одлуком прави се основ за даље поступање и реализацију планова локалне самоуправе, након што се простор претходно правно уреди.

На седници је донета и Одлука о престанку права коришћења непокретности датих политичким странкама или политичким коалицијама странака, које имају одборнике у Скупштини општине Владимирци, ради њеног усклађивања са важећим законским прописима. Истом Одлуком се предвиђа да ће политичке странке, просторије за свој рад, обезбедити самостално.

На данашњој седници одборници су усвојили и Предлог одлуке о приступању изради просторног плана општине Владимирци, имајући у виду да је претходни донет 2013. године, као и да плански хоризонт важи до краја 2020. године. У вези са напред наведеним, донета је и Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину, која чини саставни део Просторног плана.

Усвојен је и Предлог решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета општине Владимирци за 2021. годину за Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци.

Донета је и Одлука којом се приступа промени Статута општине Владимирци.

Потврђен је и мандат одборника са изборне листе, којем је уверење издала Општинска изборна комисија.

Остале тачке дневног реда односиле су се на Извештаје о раду, односно Програме рада индиректних корисника буџета и исти су усвојени Закључком о прихватању извештаја о раду, односно Решењем о давању сагласности на Програме рада.

Данашња седница Скупштине општине Владимирци, завршена је након што су Председник општине, као и председник Скупштине, свима присутнима у сали честитали предстојеће празнике.

Седница Скупштине општине, одржана је уз поштовање свих епидемиолошких мера, које су на снази ради заштите живота и здравља људи, од последица вирусa COVID-19.

Last modified: 18/12/2020

Comments are closed.