Општина Владимирци - званичан сајт

САЗИВАЊЕ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

07/07/2020

С А З И В А М
КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

За четвртак, 20.08.2020. године, са почетком у 09,00 часова у Дому ученика Посавотамнавске средње школе у Владимирцима.
За ову седницу предлажем следећи
Д Н Е В Н И  Р Е Д:
1. ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА  ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ ОДРЖАНИМ 21.06.2020. ГОДИНЕ;
2. ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА;
3. ИЗВЕШТАЈ ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА;
4. ДОНОШЕЉЕ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
5. ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ ОДБОРНИКА;
6. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
7. ПОСТАВЉЕЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
8. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ;
За предложене тачке дневног реда, материјал ће бити достављсн на самој седници.
Позивамо Вас да седници присуствујете, а у случају спречености обавестите нас писмено или на телефон 513-270.

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НОВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ – Преузми фајл

Last modified: 07/07/2020

Comments are closed.