Општина Владимирци - званичан сајт

РЕШЕЊЕ О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

11/05/2020

Изборна комисија општине Владимирци у проширеном саставу, на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Владимирци који су расписани 4. Марта 2020.  Године.

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Владимирци који су расписапи 4. марта 2020. године.

2. Избори из тачке I. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим пронисима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Владимирци и Роковником за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Владимирци који су расписани 4. марта 2020. године.

4. Изборна комисија општине Владимирци ће посебним актом дсфинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.

5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скуиштине општине Владимирци.

6. Ово решење објавити на огласној табли и сајту општине Владимирци.

Образложење

Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике у Скупштини општине Владимирци. за 26. април 2020. године („Службени гласник РС”, број 19/20). У складу том одлуком Изборна комисија општине Владимирци је спроводила изборне радње прописане законом.

Одлуком о проглашењу ванредног стања. коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је. на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије. уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на сиагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 16. марта2020. године…..

Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Владимирци који су расписани 4. Марта 2020.  Године. – Преузми фајл

 

Last modified: 11/05/2020

Comments are closed.