Општина Владимирци - званичан сајт

Председник општине одржао састанак поводом зимског одржавања путева

12/11/2020

Дана 12.11.2020. године, у канцеларији председника општине Горана Зарића, одржан је састанак на тему зимског одржавања путева на територији општине Владимирци.

Председник општине је истакао да је зимско одржавање путева поверено Јавном комуналном предузећу „Извор“ Владимирци.

Надзор над извођењем радова чишћења снега вршиће Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове.

Путеви ће се чистити по плану и програму који сачињава надлежно Одељење општинске управе општине Владимирци.

Ради потпуног и благовременог чишћења путева од снега, обезбедиће се довољна количина агрегата соли и ризле. Jaвно комунално предузеће „Извор“ Владимирци располаже неопходном механизацијом, у којој се налазе грађевинске машине скип и грејдер, као и камион. У горе поменуту сврху, за ову сезону додатно ће се ангажовати још два скипа, као и један камион.

На територији општине Владимирци укупно је евидентирано 47 општинских путева, у дужини од 216,81 км, о којима се стара општина Владимирци, преко Јавног предузећа „Извор“ Владимирци, као управљача путева.

Председник општине Горан Зарић, састанак је одржао како би општина Владимирци спремно дочекала почетак зимске сезоне чишћења путева, у циљу њихове проходности.

 

 

Last modified: 12/11/2020

Comments are closed.