Општина Владимирци - званичан сајт

Поправка уличне расвете у насељеном месту Дебрц

08/02/2021

Дана 08.02.2021. године, у насељеном месту Дебрц, изведени су радови на поправци уличне расвете.

Извршена је поправка пет ЛЕД светиљки и пет натријумових светиљки.

За извођење ових радова ангажовано је Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци.

Исто је ангажовало особље, које је довољно стручно и квалификовано, односно са искуством у овој врсти посла.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове, надлежно је за координацију послова.

 

Last modified: 08/02/2021

Comments are closed.