Општина Владимирци - званичан сајт

Општини Владимирци 2.659.775,00 динара за услуге социјалне заштите

31/05/2021

Данас је у Палати Србија, председник општине Горан Зарић, потписао Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити, које додељује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Предметом овог уговора утврђене су врсте услуга социјалне заштите из надлежности општине, које се финансирају наменским трансферима из буџета Републике Србије, регулисан је међусобни однос уговорних страна, начин извештавања Министарства од стране општине о утрошку наменских средстава, као и друга питања од значаја за реализацију наменских трансфера.

Уговором је предвиђено и да се у општини наменским трансферима могу финансирати услуге социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима и услугама из социјалне заштите, по основу степена развијености општине испод републичког просека.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за финансирање наведених услуга социјалне заштите, општини Владимирци одобрило је упупан износ од 2.659.775,00 динара.

Last modified: 31/05/2021

Comments are closed.