Општина Владимирци - званичан сајт

Одржана шеста редовна седница Општинског већа општине Владимирци

14/12/2020

Дана 14.12.2020. године, са почетком рада у 09,00 часова одржана је шеста по реду редовна седница Општинског већа општине Владимирци.

Седници су присуствовали сви чланови Општинског већа, а истом је председавао Горан Зарић, председник општине.

На данашњој седници већници су се изјашњавали о 24 тачке дневног реда, док је последња, 25 тачка била предвиђена за питања и предлоге.

Већници су на данашњој седници једногласно усвојили Финансијске планове директних корисника буџета општине Владимирци за 2021. годину.

Чланови већа су такође и утврдили Предлог одлуке о буџету општине Владимирци за 2021. годину. Исти је образложен од стране руководиоца Одељења за финансије, буџет, привреду и локални економски развој.

Након што су већници усвојили трећу по реду измену Финансијских планова директних корисника буџета, и то Скупштине општине Владимирци, председника општине, Општинског већа, као и Општинске управе општине Владимирци, исти су утвдили и Предлог одлуке о трећем ребалансу буџета општине Владимирци за 2020. годину.

Данас је утврђен и Предлог одлуке о приступању изради просторног плана општине Владимирци, а такође је и утврђен Предлог одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину за просторни план општине Владимирци.

Остале тачке дневног реда су се односиле на Извештаје о раду Предшколске установе „Сунцокрети“ Владимирци, Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци, Основне школе „Јован Цвијић“ Дебрц и Посавотамнавске средње школе са Домом ученика, Владимирци, за школску 2019/2020 години, односно на њихове Програме рада за 2020/2021. годину.

Члановима већа су представљени и Програми рада Библиотеке „Диша Атић“ Владимирци, затим Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци, Центра за социјални рад, Дома здравља „Владимирци“, као и Туристичке организације општине Владимирци за 2021. годину и исти ће се упутити Скупштини општине Владимирци, ради њиховог разматрања и одлучивања од стране одборника.

На седници је утврђен и Предлог решења којим се даје сагласност Јавном комуналном предузећу „Извор“ Владимирци на посебан програма коришћења субвенција из буџета општине Владимирци за 2021. годину.

Када су у питању захтеви за финансијску помоћ, исти ће се решавати у складу са Одлуком о социјалној заштити општине Владимирци, односно биће прослеђени Центру за социјални рад, ради добијања налаза и мишљења социјалног радника.

Last modified: 14/12/2020

Comments are closed.