Општина Владимирци - званичан сајт

Одржана пета редовна седница Општинског већа општине Владимирци

09/12/2020

Дана 09.12.2020. године, са почетком у 09,00 часова одржана је пета по реду редовна седница Општинског већа општине Владимирци, којом је председавао Горан Зарић, председник општине.

Након што је констатован кворум за рад и одлучивање, усвојен је записник са претходне седнице Општинског већа општине Владимирци.

На данашњој седници чланови Општинског већа општине Владимирци, разматрали су 21 тачку дневног реда, док је 22 тачка дневног реда била предвиђена за питања и предлоге.

На данашњој седници чланови већа су упутили јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о актима, који су предмет исте, односно одређен је рок за њено спровођење, начин спровођења, као и место и време њеног одржавања. Акти који су предмет јавне расправе, укључујући и Нацрт Одлуке о буџету општине Владимирци за 2021. годину, ставиће се на увид у просторијама Општинске управе општине Владимирци, у периоду од 09.12.2020. године до 14.12.2020. године.

Чланови већа су на данашњој седници утврдили и Предлог Кадровског плана запослених у Општинској управи општине Владимирци за 2021. годину. На истој је такође утврђен и Предлог одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Владимирци непосредном погодобом. Такође је утврђен и Предлог одлуке о престанку права коришћења непокретности датих политичким странкама или политичким коалицијама странака које имају одборнике у Скупштини општине Владимирци. Чланови већа су на данашњој седници донели и Закључак којим се усваја извршење буџета општине Владимирци за период од 01.01.2020. – 30.09.2020. године. На седници је у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама донета и Одлука о додели средстава за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину, којом су средства расподељена учесницима конкурса, који је био расписан. На данашњој седници разматрани су и захтеви Основне школе „Жика Поповић“ Владимирци, као и Посавотамнавске средње школе са Домом ученика Владимирци. Једна од тачака односила се и на доношење Решења којим се усваја Главни пројекат за постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације на деоницама улице Бибе Карановић и Карађорђеве, у циљу промене режима саобраћаја из двосмерног у једносмерни. Остале тачке дневног реда су се односиле на разматрање налаза и мишљења Центра за социјални рад у поступку признавања права на посебну новчану помоћ за добијање сагласности по основу поднетих захтева, односно разматрани су захтеви за финансијску помоћ.

Last modified: 09/12/2020

Comments are closed.