Општина Владимирци - званичан сајт

Одржана друга редовна седница Општинског већа општине Владимирци у 2021. години

08/02/2021

Дана 08.02.2021. године, са почетком рада у 09,00 часова, одржана је друга по реду редовна седница Општинског већа општине Владимирци.

Седници су присуствовали сви чланови Општинског већа. Истом је председавао председник Горан Зарић.

За данашњу седницу био је предложен и усвојен дневни ред, који је садржао једанаест тачака.

Након што су чланови већа утврдили Предлоге одлука које се упућују Скупштини општини Владимирци на разматрање и одлучивање, исти су прешли на рад по осталим тачкама дневног реда.

Једна од важнијих тачака, односила се на Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ) општине Владимирци за 2021. годину.

Истим се утврђују мере усмерене ка унапређењу запослености и смањењу незапослености на територији општине Владимирци.

За реализацију мера активне политике запошљавања из ЛАПЗ-а, средства су планирана Одлуком о буџету општине Владимирци за 2021. годину у укупном износу од 3.000.000,00 динара. Наиме, општина Владимирци има очекивања да ће Национална служба за запошљавање учествовати са 3.000.000,00 динара у пројекту ЛАПЗ-а 2021. године. У складу са наведеним, укупна вредност истог за 2021. годину износи 6.000.000,00 динара.

На данашњој седници, усвојена је измена и допуна Правилника о критеријумима о поступку доделе средстава за финансирање потреба у области спорта општине Владимирци.

Такође су донета и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, о чијој реализацији ће се старати Одсек за трезор и буџетско рачуноводство.

Преостале тачке су се односиле на разматрање захтева њихових подносилаца.

 

Last modified: 08/02/2021

Comments are closed.