Општина Владимирци - званичан сајт

Одлука Општинског штаба за ванредне ситуације општине Владимирци

17/01/2021

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18), Штаб за ванредне ситуације општине Владимирци на седници одржаној дана 17.01.2021. године, донео је:

О Д Л У К У

I

Успоставља се и отвара пункт за масовну имунизацију локалног становништва у Дому здравља Владимирци – зграда службе гинекологије.

II

За координацију послова одређује се:
1. Особа одговорна за организацију пункта и опште послове је др Славољуб Савић,
2. Особа одговорна за медицинске послове је др Бранко Исаиловић лекар Дома здравља Владимирци.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној интернет презентацији општине Владимирци и на огласној табли у приземљу зграде општине Владимирци.

КОМАНДАНТ ШТАБА

Горан Зарић, с.р.

ОДЛУКА – Преузми фајл

Last modified: 21/01/2021

Comments are closed.