Општина Владимирци - званичан сајт

Обавештење Центра за социјални рад Владимирци

30/03/2021

Центар за социјални рад општине Владимирци, у току месеца марта, извршио је исплату и друге, уједно и последње рате за 91 корисника новчане помоћи, на име набавке огрева.

У истом месецу, општина Владимирци је упутила захтев Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за коришћење наменских трансфера у области социјалне заштите.

Сврха истог, огледа се у реализацији услуге „Помоћ у кући“. Услуга се има реализовати преко лиценцираног пружаоца услуге, а кроз рад геронто домаћица.

Сама услуга преко је потребна, узимајући у обзир да се општина Владимирци сврстава у трећу групу развијености, као и саму чињеницу да се у истој налази велики број старачких домаћинстава.

Last modified: 30/03/2021

Comments are closed.