Општина Владимирци - званичан сајт

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ПРИ КУПОВИНИ 4 СЕОСКЕ КУЋЕ

05/06/2020

Општина Владимирци обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 4 сеоске куће са окућницом и деделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 8 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 7. јула 2020. године на огласним таблама општине Владимирци и месних канцеларија општине Владимирци и на интернет презентацијама општине Владимирци и Комесаријата за избеглице и миграције.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине Владимирци кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 9.500 евра у динарској противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противвредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износудо 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 4.750 евра, у динарској противвредности). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа саокућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без теретана објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Јавни позив траје од 7. јула 2020. године до 21. августа 2020. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: 015/7102-389 или код поверениказа за избеглице и миграције Владимирци, ул. Светог Саве 18. (Црвени крст Владимирци) канцеларија бр. 1.

Last modified: 05/06/2020

Comments are closed.