Општина Владимирци - званичан сајт

Обавештење о расподели средстава из области јавног информисања

20/08/2017

На основу члана 26. а у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), којим је прописано да орган који је расписао Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017.години, на свом веб сајту, поред решења о расподели средстава са образложењем, објављује и Предлог комисије о расподели средстава, обавештавамо учеснике Конкурса да се опис пројеката којима су одобрена средства садржајно налазе у Предлогу комисије о расподели средстава, односно у Решењу о расподели средстава из буџета општине Владимирци за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2017. години, те је истим одлучено да се:
1. Гласу Тамнаве, са називом пројекта Информисање јавности путем часописа „Глас Тамнаве“ о дешавањима и догађајима у раду локлане самоуправе Владимирци, као и из других области живота и рада у општини Владимирци, одобри 150.000,00 динара;
2. „Public info“, са називом пројекта Наслеђе наше, одобри 400.000,00 динара;
3. Спорт у Подрињу, са називом пројекта Информисање у области спорта и физичке културе, одобри 124.000,00 динара;
4. Порталу „Мачва скај инфо“, са називом пројекта Превенција уместо лечења, одобри 396.000,00 динара;
5. Радио Владимирцима, са називом пројекта Информативна емисија „Актуелно у општини“, одобри 120.000,00 динара:
6. „Радио телевизији „АС“, са називом пројекта „На лицу места“, односно „Вести из Владимираца“, одобри 300.000,00 динара за телевизију, односно 100.000,00 динара за радио (укупно 400.000,00 динара)
а истом приликом прослеђујемо и информацију за све, односно за оне учеснике Конкурса, који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе спецификацију трошкова, а у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
Решење о додели средстава из области јавног информисања Преузми фајл
Предлог Одлуке о додели средстава из области јавног информисања – Преузми фајл

Last modified: 20/08/2017

Comments are closed.

Општина Владимирци